Author Archive

img_754514. júna 2014 sa v Žiline konala diakonská a kňazská vysviacka pri ktorej prijali z rúk J.E. Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, 4 kandidáti diakonské svätenie a jeden diakon prijal kňazské svätenie. Vyprosujme im spoločne hojnosť Božích milosti do ich pastierskej činnosti.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKVýsledky prijímacích pohovorov v tabuľke.

Comments No Comments »

CD-admirabilisBohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre nahrali CD s názvom Jesu Rex ADMIRABILIS. Obsahuje 26 skladieb rôznych žánrov – gregoriánske chorály, polyfónie, piesne z Taizé, ale aj novšiu tvorbu a slovenské piesne. CD obsahuje tiež farebnú brožúrku s textami a prekladmi piesní a fotografiami z nácvikov seminárnej Scholy cantorum i zábery priamo z nahrávania. CD si môžete objednať prostredníctvom mailu: kniznica@ksnr.sk, ako aj na telefónnom čísle 0910 842 501. Cena jedného CD je 8,- €. Môžete si vypočuť niekoľko ukážok:
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_8954Vo štvrtok 12. júna sme slávnostnou sv. omšou Te Deum ďakovali Pánovi v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma za uplynulý akademický rok 2013/2014. Liturgiu celebroval Mons. Ladislav Stromček, vikár Žilinskej diecézy. Po sv. omši v aule nášho seminára prebehla slávnostná promócia nových magistrov. Externé štúdium ukončilo 12 študentov a denné štúdium katolíckej teológie 6 bohoslovci.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Kňazská vysviacka 11.6.2011Na konci tohto akademického roku 13. a 14. júna chcú v Nitrianskej diecéze prijať diakonské svätenie traja seminaristi a kňazské svätenie štyria seminaristi.
V Žilinskej diecéze chcú 14. júna prijať diakonát štyria bohoslovci a jeden diakon kňazské svätenie.
Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKRKCMBF UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent – špirituál na Katedre morálnej teológie.
Viac informácií v priloženom dokumentePDF ikona

Comments No Comments »

IMG_7638Deň otvorených dverí v našom seminári sa už tradične konal v sobotu pred nedeľou Dobrého Pastiera. Zavítali k nám veriaci z Považskej Bystrice, Varína, Bytče, Bánoviec nad Bebravou a ďalších farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy. Spoločný program sme začali sv. omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval rektor Mons. Pavol Zahatlan. Nasledovala prehliadka priestorov kňazského seminára, chutný guláš a zábavný program, ktorý pripravili bratia prváci. Deň sme ukončili adoráciou s prosbami za duchovné povolania a záverečným požehnaním v našej kaplnke sv. Gorazda.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

_DSC4076Dňa 15. mája 2014 bohoslovci 3. a 4. ročníka prijali ministéria lektorátu a akolytátu. Nitrianskym bohoslovcom udelil toto ministérium generálny vikár Mons. Peter Brodek. Siedmi bohoslovci prijali lektorát a štyria akolytát.
Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali lektorát a siedmi akolytát, z toho jeden seminarista Neokatechumenátnej cesty z misijného seminára Redemptoris Mater.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

evangelii-gaudiumRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie pápeža Františka EVANGELII GAUDIUM, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej 26 v Bratislave.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Aj tento rok 2014 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní – ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy na stiahnutie

Comments No Comments »