Author Archive

ŽitavanyNitra: V Nedeľu Dobrého pastiera 17.4.2016 nitrianski seminaristi navštívili Farnosť Žitavany pri Zlatých Moravciach, ktorá je jedna z najstarších farností na Slovensku (prvá písomná zmienka je z roku 1075, v ktorej sa spomína kamenný kostol, na ktorého mieste bola kráľovská drevená kaplnka). Po troch doobedných svätých omšiach, z ktorých jedna bola na filiálke v Machulinciach, sa bohoslovci rozdelili na obed do rodín a poobede na adorácii sa spolu s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania. Po adorácii nasledoval futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku v Machulinciach proti miništrantom, po ktorom nasledovala večera, cez ktorú si seminaristi zaspievali spolu s miestnym miništrantom – harmonikárom – ľudové piesne.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Milí miništranti,

Prihlasovanie na Miništrantské tábory 2016 je spustené. Registrovať sa môžete cez stránku: http://www.ksnr.sk/tabor/.

Odpoveď vám zašleme po dokončení registrácie.

Tešíme sa na vás.

Comments No Comments »

DOD2016

Comments No Comments »

Púť do Ríma

Dňa 10.03.2016 sme sa my bohoslovci spolu s predstavenými vydali na púť do Ríma. Púť, cez ktorú sme prešli štyrmi bránami milosrdenstva. Prvá brána milosrdenstva sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore. Toto bola prvá Bazilika, ktorú sme navštívili. Po prezretí Baziliky sa konala sv. omša v kaplnke pápeža Sixta V. Po sv. omši sme navštívili Baziliky v okolí. Na druhý deň sa o 10:00 hodine konala generálna audiencia pri príležitosti tretieho výročia zvolenia pápeža Františka. Pri príhovore sa pápež prihovoril aj nám bohoslovcom a predstaveným, povzbudil nás na ceste ku kňazstvu a požehnal nielen nám, ale aj celému Slovensku. Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Lektorát 5. február 2016Dňa 5. februára 2016 bohoslovci 4. ročníka prijali ministérium lektorátu. Siedmim nitrianskym bohoslovcom a jednému žilinskému bohoslovcovi udelil toto ministérium Mons. Viliam Judák počas svätej omše v Kaplnke sv. Gorazda. Vyprosujeme im do ich služby veľa Božieho požehnania a pomoci.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UK

Vážený záujemcovia o štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dávame vám do pozornosti stránku s detailnými informáciami ohľadom študijných programov a požiadaviek na prijatie na akademický rok 2016 – 2017.

https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

Comments No Comments »

Aj v roku 2016 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní.

ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane.

Comments No Comments »

rozvrh

Rozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2015/2016 si stiahnite tu:

Externí študenti: 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník.
Denní študenti: predbežný rozvrh pre všetky ročníky.

Comments No Comments »

žilinskí bohoslovciDňa 3. januára 2016 v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline boli liturgickým obradom podľa kánona 1034 §1 CIC prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva 6 bohoslovci Žilinskej diecézy: Ivan Belko, Jozef Gondek, Juraj Hvolka, Michal Mesjar, Štefan Richtárik a Michal Tichý. Počas svätej omše im otec biskup Mons. Tomáš Galis požehnal knihy Liturgie hodín. Modlime sa za týchto kandidátov, aby v nich povolanie vzrastalo a v pravom čase dokázali prijať sviatosť posvätného stavu.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Nitriansky kandidáti 2015Dňa 8. decembra 2015, na Slávnosť Nepoškrvrneného počatia Panny Márie, prijali ôsmi bohoslovci kandidatúru diakonátu a kňazstva. Sú to: Matúš Benko, Peter Hegyi, Igor Kobida, Ján Kollárik, Peter Mišovič, Jozef Šrank, Ľuboš Utekal a Dalibor Vavro. Počas pontifikálnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, verejne prejavili záujem o prijatie sviatosti posvätného stavu. Pán biskup im pri tejto príležitosti zaželal hojnosť Božích milostí a požehnal im liturgie hodín, ktoré budú od tejto chvíle používať. Modlime sa aj my za našich kanditátov, aby s Božou pomocou dokázali plniť jeho vôľu.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »