Author Archive

V piatok 18. januára začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25. januára, kedy slávime obrátenie sv. Pavla. Téma pre tento rok je z knihy Deuteronómium: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16, 18 – 20).

Pri začiatku tejto príležitosti Svätý Otec František vo svojej homílii upozornil, že „je ľahké zabudnúť na základnú rovnosť, ktorá existuje medzi nami: že na začiatku sme boli všetci otrokmi hriechu a že nás Pán zachránil v krste, keď nás nazval svojimi deťmi. Je jednoduché si myslieť, že duchovná milosť, ktorú sme dostali ako dar, je naším majetkom, niečím, čo nám náleží a sme toho vlastníkmi. Je navyše možné, že dary prijaté od Boha nás urobia slepými voči tým darom, ktorých sa dostalo iným kresťanom. Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2019/2020 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2019.
PDF ikonaBližšie informácie

Comments No Comments »

V sobotu 12. januára sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Comments No Comments »

     V živote každého človeka prichádza moment, kedy pocíti prázdno, duchovné prázdno. Je to moment, kedy si uvedomí, že zabudol na svoju tvár a sám ju nikdy neobjaví. Je to prázdno, na ktoré poukazuje aj sv. Augustín: „Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku…“

     Vyhostenie sa svojho vnútra! Tu začína duchovná cesta každého jedného z nás. Je to začiatok výstupu človeka k Bohu, začiatok Trojičnej Lásky. Tu sa musí začať cesta každého jedného kresťana. 

(úryvok článku str. 25)

 

Celý článok ako i najnovšie informácie o živote v seminári, či súťaž o zaujímavé ceny alebo dobrý vtip nájdete v najnovšom čísle časopisu Gorazd!

Comments No Comments »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda Vás pozývajú na druhé Dišputy pod hradom. S našim otcom biskupom,  Mons. Viliamom Judákom, budeme diskutovať o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Diskusia s názvom Jezuliatko prichádza sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra o 18:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. Informácie o podujatí nájdete na farskej nástenke.

Comments No Comments »

V utorok 20. novembra sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnila prezentácia dvoch kníh. Prvou prezentovanou publikáciou je kniha od autorov M. Lauka a R. Letza s názvom Hlas Slovenska. Druhá publikácia je z pier autorov M. Šidla, M. Kotrasa a J. Klinka s názvom Trpiaci svedkovia viery. Z tejto akcie prinášame niekoľko záberov.

 

Foto: Marek Mucha

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom úvodného večera bude morálny teológ a riaditeľ Spolku sv. Vojtecha – Ivan Šulík. V diskusii na tému Kresťan a spoločnosť sa bude hovoriť o potrebe angažovania kresťanov v spoločnosti, aktuálne  – o postoji kresťanov ku voľbám. Čo robiť, ak nemám koho voliť? Je vôbec potrebné ísť ku voľbám? Cieľom diskusných večerov, ktoré budú organizované pravidelne, je reflektovať aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Prvé Dišputy pod hradom sa uskutočnia zajtra, v pondelok 5.11.2018 o 17:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. 

Comments No Comments »

Nová adoračná kaplnkaNa prvý piatok v mesiaci október pribudla v našom kňazskom seminári nová adoračná kaplnka. Pri rannej svätej omši ju slávnostne požehnal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Nová kaplnka je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi, patrónovi povolaní. Pri tejto svätej omši naši dvaja splubratia Patrik a Július prijali kandidatúru a verejne potvrdili svoje odhodlanie stať sa Kristovými kňazmi. Kaplnka je súčasťou nových priestorov, v ktorých prebieha výučba na teologickej fakulte. Autorom portrétu bl. Titusa Zemana je akademický maliar Jozef Dobiš.

Foto: Štefan Lašo Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Pavol ZahatlanV týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý rektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Comments No Comments »

Veni Sancte 2018Dňa 26. septembra sa v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po slávnostnej sv. omši sme sa presunuli do auly nášho seminára, kde boli prijatí bratia prváci na akademickú pôdu fakulty. Pri tejto príležitosti predniesol slávnostný príhovor dekan fakulty ThDr. Ing. Vladimír Turzo, PhD. Popri imatrikulácií prvákov sme boli svedkami uvedenia Mons. Mariána Dragúňa do funkcie rektora Kňazského seminára sv. Gorazda. Novému rektorovi vyprosujeme hojnosť Božích milostí vo vykonávaní jeho služby.

Foto: Marek Mucha Read the rest of this entry »

Comments No Comments »