Author Archive

Dňa 10. mája 2018, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prijali naši bohoslovci ministériá lektorátu a akolytátu. Ministérium lektorátu prijali taktiež traja kandidáti, ktorí sa pripravujú na prijatie trvalého diakonátu.  Udelil im ich Mons. Peter Brodek, nitriansky generálny vikár, počas svätej omše, ktorá sa konala v Kaplnke sv. Gorazda v kňazskom seminári. Ministériá lektorátu prijali: Lukáš Behan, Tomáš Barta, Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik.  Ministérium akolytátu prijali: Patrik Lenčéš, Július Nemček, Martin Sedláček a Marek Sopko.  Nech ich Pán Boh požehnáva v ich službe.

Comments No Comments »

Dňa 12. mája 2018 sme boli pozvaní na futbalový turnaj miništrantov, ktorý organizovala farnosť Močenok. Vo finále sme prenechali víťazstvo domácim miništrantom. Sláva víťazom, česť porazeným!

 

Comments No Comments »

Púť za relikviou svätého KrížaDňa 8. mája 2018 sme bohoslovci spolu s predstavenými seminára využili voľný deň a vydali sa na púť do Heiligenkreuzu v Rakúsku. Po príchode sme slávili svätú omšu za dobrodincov i tých, ktorí nesú vo svojom živote ťažký kríž. Následne bolo udelené individuálne požehnanie relikviami svätého Kríža. Mali sme tiež možnosť nazrieť do najstaršieho kláštora cisterciánov na svete, ktorý bol založený v roku 1133. Okrem neho sme navštívili Vysokú školu Benedikta XVI., ktorou nás sprevádzal vdp. Ondrej Kellner, ktorý tu študuje za nitriansku diecézu.

Foto: Andrej Krekáč Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V sobotu 28. apríla sa naši spolubratia zúčastnili celoslovenského futsalového turnaja medzi seminármi o pohár Konferencie biskupov Slovenska. Turnaj tentokrát zorganizoval košický seminár. Vo finále nastúpili obhajcovia titulu spred roka proti našim seminaristom. Finálový zápas zvládli lepšie bohoslovci zo Spiša a obhájili titul. Naši spolubratia tak domov priniesli strieborné medaile, na ktoré môžu byť právom hrdí. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme a prajeme, aby o rok minimálne zopakovali tento úspech!

image1

Comments No Comments »

Nedeľa Dobrého Pastiera 2018Dňa 22. apríla, na nedeľu Dobrého Pastiera, sme sa opäť vybrali do farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy. Bol to deň, kedy sme spoločne s veriacimi prosili Pána za nové duchovné povolania. Po slávnostných svätých omšiach a chutnom obede sme pokračovali v programe adoráciou, po ktorej nasledovali svedectvá a predstavenie Kňazského seminára. Sme vďační, že sme sa v tento deň mohli  povzbudiť s veriacimi – nitrianski bohoslovci vo farnosti Lužianky a žilinskí bohoslovci vo farnosti Žilina-mesto. Tu sa stretli aj so svojím diecéznym biskupom Mons. Tomášom Gálisom.

Foto z farnosti Lužianky: Gabriela Bírová Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

DOD 2018Dňa 21. apríla 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Na účastníkov čakal bohatý program, ktorý začal svätou omšou v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Svätú omšu celebroval Mons. Pavol Zahatlan, rektor Kňazského seminára. Potom nasledovala prehliadka priestorov seminára a aj teologického inštitútu. Na poobedie si bratia prváci pripravili zábavný program s tombolou. Na záver sa konala adorácia v ktorej sme prosili aj za nové kňazské povolania. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na vás opäť o rok.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Spoločné stretnutie KBS a ČBKV dňoch 9. až 11. apríla 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  konalo plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie. Okrem samostatných rokovaní sa biskupi stretli na spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 11. apríla , kde prijali memorandum o elektronizácií cirkevných procesov a vyhlásenie k spoločným okrúhlym výročiam. Slávnostnú sv. omšu slávili spoločne v utorok večer v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma. Hlavným celebrantom bol pražský arcibiskup J. Em. Dominik kardinál Duka a v kázni sa nám prihovoril J. Ex. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup.

Foto: Peter Zimen Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

dod_final

Comments No Comments »

 

Print

Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane

Comments No Comments »

Duchovná obnova pre starších miništrantov

Comments No Comments »