Author Archive

V nedeľu 6. januára 2018 na slávnosť Zjavenia Pána prijali v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline naši spolubratia kandidatúru diakonátu a kňazstva. Kanditatúru prijali: Martin Maliniak, Lukáš Urbaník, Petr Both a Lovro Volf.  Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Všetkým kandidátom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Comments No Comments »

Vo štvrtok 13.12.2018 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo druhé stretnutie s názvom Dišputy pod hradom. Našim hosťom bol J. Ex. Mons. Vilam Judák nitriansky biskup, ktorý si pripravil prednášku s názvom „Jezuliatko prichádza“, v ktorej sme spoločne diskutovali o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Po skončení boli všetci prítomní pozvaní na pripravený vianočný punč a malé občerstvenie.

 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňa 8. decembra 2018 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili ju bohoslovci zo štvrého ročníka. Slávnostnú prednášku na tému „Mariánska črta kňazskej spirituality“ predniesol  Mgr. Róbert Horka, PhD. 

Mariánska akadémia

Comments No Comments »

V sobotu 8. decembra 2018 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prijali z rúk J.Ex. Mons. Viliama Judáka, sídelného biskupa Nitrianskej diecézy, kandidatúru na diakonát a kňazstvo náši spolubratia Martin Sedláček a Martin Gubric a traja kandidáti na trvalý diakonát: Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik. Týmto im vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

 

Foto: Marek Mucha Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V piatok 7. decembra 2018 v Kaplnke sv. Gorazda, v priestoroch kňazského seminára, prijali z rúk Mons. Petra Brodeka, generálneho vikára Nitrianskej diecézy, ministérium akolytátu. Do ich novej služby im vyprosujeme veľa Božích milostí! 

Comments No Comments »

V pondelok 5. novembra 2018 sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda konali prvé Dišputy pod hradom. Diskusný večer, ktorého cieľom je reflektovať aktuálne spoločenské témy navštívilo 70 záujemcov. Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha, Ivan Šulík, otvoril tému Kresťan a spoločnosť krátkym úvodom o potrebe angažovanosti kresťanov v spoločnosti. Pred blížiacimi komunálnymi voľbami sa nevyhol ani politike a vlastnostiam, ktoré by kresťanskému politikovi nemali chýbať. Nasledovala diskusia a publikum reagovalo viacerými podnetnými otázkami. Po jej skončení bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom dišputy v malých skupinkách pokračovali ďalej. Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda, plánujú v diskusiách pravidelne pokračovať a pozvať ďalších zaujímavých hostí.  

Diskusiou sprevádzal: Martin Záruba

Foto: Marek Mucha  

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V piatok 27. októbra 2018 sme si spolu s veriacimi pripomenuli tretie výročie smrti J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svätú omšu za zomrelého kardinála celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Svätá omša bola obetovaná nielen za zomrelého kardinála, ale aj za kňazov a bohoslovcov pôsobiacich na území Nitrianskej diecézy, ktorí boli prenasledovaní počas časov neslobody. V homílii nitriansky biskup hovoril o vydávaní svedectva o Kristovi zo strany prenasledovaných. Po svätej omši bola odhalená pamätná tabuľa umiestnená na priečelí katedrály, na ktorej sú napísané mená deväťdesiatich siedmych prenasledovaných kňazov a bohoslovcov, vrátane J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Obradu požehnania predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tejto pietnej spomienky Vám prinášame niekoľko fotografií a video, ktoré nájdete v linku pod článkom. 

VIDEO TU

Foto a video: Miroslav Lyko Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňa 25. októbra 2018 bolo udelené ministérium lektorátu bratom tretiakom. Novými lektormi sú: Branislav Duhár, Jozef Kopáč, Juraj Kováč, Štefan Lašo, Radoslav Lenčéš, Roman Špaček, Mikuláš Šurín a Dávid Valachovič. Zároveň pri svätej omši, ktorú celebroval Mons. Marek Hriadeľ, generálny vikár Žilinskej diecézy, požehnal reverendy bratom druhákom, ktorí si v tento deň po prvýkrát obliekli klerický odev. Z tejto udalosti Vám prinášame aj zopár fotografií, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii pod článkom.

Foto: Marek Mucha Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V piatok 26. októbra 2018 sa v nitrianskej Katedrále-Bazilike sv. Emeráma uskutoční o 17:00 spomienková slávnosť pri príležitosti 3. výročia úmrtia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca spojená so svätou omšou. Po svätej omši bude odhalená pamätná tabuľa venovaná kardinálovi Korcovi i ďalším prenasledovaným kňazom diecézy. 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňa 21. októbra 2018 sa v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe požehnal úsek Svätojakubskej cesty vedúci cez Nitriansku diecézu. Úsek požehnal veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo.  Okrem Svätojakubksej cesty veľprepošt požehnal aj pamätnú tabuľu, bedekre, kredenciály i pútnikov, ktorí do mesta pod Zoborom doputovali z Topolčianok pod vedením Castora Sanchéza.

Comments No Comments »