Buďte súčasťou

Buďte súčasťou projektu Miništrantské tábory:

 

  • Modlitbou – prosíme o duchovné krytie a sprevádzanie miništrantov, bohoslovcov a kňazov, programu, hosťujúcich farností,…
  • Hmotne – ak by ste nám vedeli pomôcť výrobkami, produktmi, materiálnym zabezpečením, občerstvením,…
  • Finančne – na pokrytie nákladov spojených s realizáciou; chceli by sme, aby tábor bol dostupný i sociálne slabším rodinám