Archive for the “Servis” Category

Servisné správy pre návštevníkov

Akolyti a lektoriDňa 5. mája 2016, na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, bolo udelené ministérium akolytátu a lektorátu bohoslovcom 3. a 4. ročníka. V Nitre, počas pontifikálnej svätej omše, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, bolo udelené ministérium lektorátu Róbertovi Holečkovi a Matúšovi Sýkorovi, a ministérium akolytátu Petrovi Juanovi Pablovi Bakovi, Martinovi Gubricovi, Dominikovi Ondriašovi, Michalovi Peťovskému, Marekovi Sedlárovi, Andrejovi Šimonekovi a Michalovi Zajacovi. Do ich služby im vyprosujeme veľa Božích milostí.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

DOD2016

Comments No Comments »

žilinskí bohoslovciDňa 3. januára 2016 v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline boli liturgickým obradom podľa kánona 1034 §1 CIC prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva 6 bohoslovci Žilinskej diecézy: Ivan Belko, Jozef Gondek, Juraj Hvolka, Michal Mesjar, Štefan Richtárik a Michal Tichý. Počas svätej omše im otec biskup Mons. Tomáš Galis požehnal knihy Liturgie hodín. Modlime sa za týchto kandidátov, aby v nich povolanie vzrastalo a v pravom čase dokázali prijať sviatosť posvätného stavu.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

KonferenciaPri príležitosti 300. výročia založenia Kňazského seminára v Nitre a 200. výročia založenia Kňazského seminára v Spišskom Podhradí sa 5. októbra uskutočnila konferencia v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Organizovala ju Komisia pre klérus a Rada pre históriu pri KBS v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre. Mali sme možnosť vypočuť si množstvo inšpiratívnych prednášok z období vzniku nášho seminára, ako aj iných seminárov na Slovensku.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňom 2.3.2011 bol zriadený webmailový server na adrese webmail.ksnr.sk.
Prihlasovacie meno tvorí emailová adresa v tvare meno@ksnr.sk a heslo je nastavene na hodnotu, ktorú ste odoslali v odpovedi na email o zmene mailoveho a webmailoveho serveru.
Pre nastavenie hodnôt mailového klienta ako je Outlook, Thunderbird a pod. je potrebné:

  • nastaviť server prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty na hodnotu mail.ksnr.sk (meno je celá emilová adresa a heslo je výraz, ktorý ste zaslali ako odpoveď na email o zmene mailových služieb)
  • Pri odchádzajúcich správach je potrebné aktivovať voľbu server vyžaduje SMTP autentifikáciu
    a zaškrtnúť voľbu použiť rovnaké meno a heslo ako pri prichádzajúcej pošte
  • Pripadne otázky a požiadavky smerujte na adresu admin@ksnr.sk

    Comments No Comments »