Archive for the “Správa” Category

Správa – info na web, ktoré nie je napr. udalosťou.

V piatok 18. januára začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25. januára, kedy slávime obrátenie sv. Pavla. Téma pre tento rok je z knihy Deuteronómium: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16, 18 – 20).

Pri začiatku tejto príležitosti Svätý Otec František vo svojej homílii upozornil, že „je ľahké zabudnúť na základnú rovnosť, ktorá existuje medzi nami: že na začiatku sme boli všetci otrokmi hriechu a že nás Pán zachránil v krste, keď nás nazval svojimi deťmi. Je jednoduché si myslieť, že duchovná milosť, ktorú sme dostali ako dar, je naším majetkom, niečím, čo nám náleží a sme toho vlastníkmi. Je navyše možné, že dary prijaté od Boha nás urobia slepými voči tým darom, ktorých sa dostalo iným kresťanom. Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V nedeľu 6. januára 2018 na slávnosť Zjavenia Pána prijali v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline naši spolubratia kandidatúru diakonátu a kňazstva. Kanditatúru prijali: Martin Maliniak, Lukáš Urbaník, Petr Both a Lovro Volf.  Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Všetkým kandidátom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Comments No Comments »

Vo štvrtok 13.12.2018 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo druhé stretnutie s názvom Dišputy pod hradom. Našim hosťom bol J. Ex. Mons. Vilam Judák nitriansky biskup, ktorý si pripravil prednášku s názvom „Jezuliatko prichádza“, v ktorej sme spoločne diskutovali o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Po skončení boli všetci prítomní pozvaní na pripravený vianočný punč a malé občerstvenie.

 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňa 8. decembra 2018 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili ju bohoslovci zo štvrého ročníka. Slávnostnú prednášku na tému „Mariánska črta kňazskej spirituality“ predniesol  Mgr. Róbert Horka, PhD. 

Mariánska akadémia

Comments No Comments »

V sobotu 8. decembra 2018 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prijali z rúk J.Ex. Mons. Viliama Judáka, sídelného biskupa Nitrianskej diecézy, kandidatúru na diakonát a kňazstvo náši spolubratia Martin Sedláček a Martin Gubric a traja kandidáti na trvalý diakonát: Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik. Týmto im vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

 

Foto: Marek Mucha Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V piatok 7. decembra 2018 v Kaplnke sv. Gorazda, v priestoroch kňazského seminára, prijali z rúk Mons. Petra Brodeka, generálneho vikára Nitrianskej diecézy, ministérium akolytátu. Do ich novej služby im vyprosujeme veľa Božích milostí! 

Comments No Comments »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda Vás pozývajú na druhé Dišputy pod hradom. S našim otcom biskupom,  Mons. Viliamom Judákom, budeme diskutovať o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Diskusia s názvom Jezuliatko prichádza sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra o 18:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. Informácie o podujatí nájdete na farskej nástenke.

Comments No Comments »

V utorok 20. novembra sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnila prezentácia dvoch kníh. Prvou prezentovanou publikáciou je kniha od autorov M. Lauka a R. Letza s názvom Hlas Slovenska. Druhá publikácia je z pier autorov M. Šidla, M. Kotrasa a J. Klinka s názvom Trpiaci svedkovia viery. Z tejto akcie prinášame niekoľko záberov.

 

Foto: Marek Mucha

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

V pondelok 5. novembra 2018 sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda konali prvé Dišputy pod hradom. Diskusný večer, ktorého cieľom je reflektovať aktuálne spoločenské témy navštívilo 70 záujemcov. Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha, Ivan Šulík, otvoril tému Kresťan a spoločnosť krátkym úvodom o potrebe angažovanosti kresťanov v spoločnosti. Pred blížiacimi komunálnymi voľbami sa nevyhol ani politike a vlastnostiam, ktoré by kresťanskému politikovi nemali chýbať. Nasledovala diskusia a publikum reagovalo viacerými podnetnými otázkami. Po jej skončení bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom dišputy v malých skupinkách pokračovali ďalej. Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda, plánujú v diskusiách pravidelne pokračovať a pozvať ďalších zaujímavých hostí.  

Diskusiou sprevádzal: Martin Záruba

Foto: Marek Mucha  

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom úvodného večera bude morálny teológ a riaditeľ Spolku sv. Vojtecha – Ivan Šulík. V diskusii na tému Kresťan a spoločnosť sa bude hovoriť o potrebe angažovania kresťanov v spoločnosti, aktuálne  – o postoji kresťanov ku voľbám. Čo robiť, ak nemám koho voliť? Je vôbec potrebné ísť ku voľbám? Cieľom diskusných večerov, ktoré budú organizované pravidelne, je reflektovať aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Prvé Dišputy pod hradom sa uskutočnia zajtra, v pondelok 5.11.2018 o 17:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. 

Comments No Comments »