Archive for the “Správa” Category

Správa – info na web, ktoré nie je napr. udalosťou.

V piatok 26. októbra 2018 sa v nitrianskej Katedrále-Bazilike sv. Emeráma uskutoční o 17:00 spomienková slávnosť pri príležitosti 3. výročia úmrtia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca spojená so svätou omšou. Po svätej omši bude odhalená pamätná tabuľa venovaná kardinálovi Korcovi i ďalším prenasledovaným kňazom diecézy. 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňa 21. októbra 2018 sa v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe požehnal úsek Svätojakubskej cesty vedúci cez Nitriansku diecézu. Úsek požehnal veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo.  Okrem Svätojakubksej cesty veľprepošt požehnal aj pamätnú tabuľu, bedekre, kredenciály i pútnikov, ktorí do mesta pod Zoborom doputovali z Topolčianok pod vedením Castora Sanchéza.

Comments No Comments »

Dňa 21.10.2018 v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre sme sa spolu s farníkmi z farnosti Nitra-Klokočina modlili za nové duchovné povolania.

Comments No Comments »

V týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý vicerektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mgr.Štefan Maják.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Comments No Comments »

Dňa 8.10.2018 sa v dopoludňajších hodinách konalo v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda zasadnutie Rady pre klérus KBS.

Comments No Comments »

Nová adoračná kaplnkaNa prvý piatok v mesiaci október pribudla v našom kňazskom seminári nová adoračná kaplnka. Pri rannej svätej omši ju slávnostne požehnal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Nová kaplnka je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi, patrónovi povolaní. Pri tejto svätej omši naši dvaja splubratia Patrik a Július prijali kandidatúru a verejne potvrdili svoje odhodlanie stať sa Kristovými kňazmi. Kaplnka je súčasťou nových priestorov, v ktorých prebieha výučba na teologickej fakulte. Autorom portrétu bl. Titusa Zemana je akademický maliar Jozef Dobiš.

Foto: Štefan Lašo Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Pavol ZahatlanV týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý rektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Comments No Comments »

Veni Sancte 2018Dňa 26. septembra sa v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po slávnostnej sv. omši sme sa presunuli do auly nášho seminára, kde boli prijatí bratia prváci na akademickú pôdu fakulty. Pri tejto príležitosti predniesol slávnostný príhovor dekan fakulty ThDr. Ing. Vladimír Turzo, PhD. Popri imatrikulácií prvákov sme boli svedkami uvedenia Mons. Mariána Dragúňa do funkcie rektora Kňazského seminára sv. Gorazda. Novému rektorovi vyprosujeme hojnosť Božích milostí vo vykonávaní jeho služby.

Foto: Marek Mucha Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Dňa 29. septembra 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, uskutoční Diecézne stretnutie miništrantov. Hosťom bude prof. MUDr. Vladimír Krčméry, lekár, ktorý pomáha v tých najchudobnejších krajinách sveta. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na plagáte.

Diecézne stretnutie miništrantov

Comments No Comments »

Božie Telo 2018Veriaci mesta Nitry zaplnili v nedeľu 3. júna Svätoplukovo námestie. Svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s nitrianskymi kňazmi. Po svätej omši sa konala eucharistická procesia ulicami mesta. Ukončená bola požehnaním pri kaplnke sv. Michala.  Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.

 

 

Foto: Štefan Lašo Read the rest of this entry »

Comments No Comments »