Archive for the “Štúdium” Category

Články týkajúce sa štúdia.

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]

•   Termíny zápisov 2018/2019 [PDF verzia]

 

Comments No Comments »

zapisRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2018/2019 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6- ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2018.

PDF ikonaBližšie informácie

Comments No Comments »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:

Comments No Comments »

rozvrh

Rozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2016/2017 si stiahnite tu:

Externí študenti: 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník.
Denní študenti: upravený rozvrh sa dá stiahnúť tu.

Comments No Comments »

zapis

Dôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:

•   Terminy zápisov 2016 [PDF verzia]

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UK

Vážený záujemcovia o štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dávame vám do pozornosti stránku s detailnými informáciami ohľadom študijných programov a požiadaviek na prijatie na akademický rok 2016 – 2017.

https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

Comments No Comments »

rozvrh

Rozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2015/2016 si stiahnite tu:

Externí študenti: 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník.
Denní študenti: predbežný rozvrh pre všetky ročníky.

Comments No Comments »

rozvrh

Rozvrh hodín na zimný semester v akademickom roku 2015/2016 si stiahnite tu:

Externí študenti: 2.ročník3.ročník4.ročník, 5.ročník.
Denní študenti: všetky ročníky.

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UK

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné Veni Sancte a otvorenie akademického roka 2015/2016,

ktoré sa uskutoční v stredu

 

23. septembra 2015 o 9.30 hod

v Katedrále sv. Emeráma

  Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]
•   Termíny zápisov [PDF verzia]

Comments No Comments »