Archive for the “Štúdium” Category

Články týkajúce sa štúdia.

rozvrhRozvrh hodín na zimný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
Denní študenti

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKTeologický inštitút pri Kňazskom seminári v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave

Vám oznamuje, že v akademickom roku 2013/2014 otvoril ďalší ročník štúdia Univerzity tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Otvárame študijný odbor: Základy katolíckej teológie Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKDovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné VENI SANCTE

a otvorenie akademického roka 2014/2015,

ktoré sa uskutoční v stredu

24. septembra 2014 o 9.00 hod

v Katedrále sv. Emeráma Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zápis – všeobecné inštrukcie
•   Zápis – všeobecné inštrukcie pre prvákov
•   Termíny zápisu

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKVýsledky prijímacích pohovorov v tabuľke.

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKRKCMBF UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent – špirituál na Katedre morálnej teológie.
Viac informácií v priloženom dokumentePDF ikona

Comments No Comments »

prihlaskaRKCMBF UK otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v akademickom roku 2014/2015 tieto dva študijné odbory:
•   MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma
•   MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – pre laikov v 5-ročnom študijnom programe katolícka teológia, externá forma. – posledný rok možnosť študovať 5 – ročné štúdium! (od budúceho ak. roka je to už 7-ročné štúdium)
Prihlášku je potrebné zaslať do 31. marca 2014.
PDF ikonaĎalšie informácie

Comments 1 Comment »

rozvrhRozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2013/2014 si stiahnite tu:
Externí študenti: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník
Denní študenti

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKRKCMBF UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov – profesorov a funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – docenta na pracoviskách v Bratislave, Nitre a Badíne.
Viac informácií v priloženom dokumentePDF ikona

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKInformujeme o zmene telefónneho čísla na študijnom oddelení:

Nové telefónne číslo: 0910 842 384 – v čase od 8.00 – 16.00 (pevná linka je zrušená)
alebo cez ústredňu: 772 17 58 / klapka 122

Comments No Comments »