Archive for the “Štúdium” Category

Články týkajúce sa štúdia.

rozvrh

Rozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: PDF ikona1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
PDF ikonaDenní študenti

 

 

Comments No Comments »

prihlaska

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2015/2016 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6- ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2015.

PDF ikonaPrihlášky do seminára

 

Comments No Comments »

rozvrhRozvrh hodín na zimný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
Denní študenti

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKTeologický inštitút pri Kňazskom seminári v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave

Vám oznamuje, že v akademickom roku 2013/2014 otvoril ďalší ročník štúdia Univerzity tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Otvárame študijný odbor: Základy katolíckej teológie Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKDovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné VENI SANCTE

a otvorenie akademického roka 2014/2015,

ktoré sa uskutoční v stredu

24. septembra 2014 o 9.00 hod

v Katedrále sv. Emeráma Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zápis – všeobecné inštrukcie
•   Zápis – všeobecné inštrukcie pre prvákov
•   Termíny zápisu

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKVýsledky prijímacích pohovorov v tabuľke.

Comments No Comments »

logo-RKCMBF_UKRKCMBF UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent – špirituál na Katedre morálnej teológie.
Viac informácií v priloženom dokumentePDF ikona

Comments No Comments »

prihlaskaRKCMBF UK otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v akademickom roku 2014/2015 tieto dva študijné odbory:
•   MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma
•   MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – pre laikov v 5-ročnom študijnom programe katolícka teológia, externá forma. – posledný rok možnosť študovať 5 – ročné štúdium! (od budúceho ak. roka je to už 7-ročné štúdium)
Prihlášku je potrebné zaslať do 31. marca 2014.
PDF ikonaĎalšie informácie

Comments 1 Comment »

rozvrhRozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2013/2014 si stiahnite tu:
Externí študenti: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník
Denní študenti

Comments No Comments »