Archive for the “Udalosti” Category

Príspevky zo života seminaristov.

Kňazská vysviacka 11.6.2011Na konci tohto akademického roku 12. a 13. júna chcú v Nitrianskej diecéze prijať diakonské svätenie traja seminaristi a kňazské svätenie štyria diakoni.
V Žilinskej diecéze chcú 13. júna prijať diakonské svätenie tiež traja seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni.
Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

dod2015

 

Comments No Comments »

IMG_4742 (kópia)V dňoch 29. a 30. novembra sa uskutočnil v seminári sv.Gorazda Deň otvorených dverí pre miništrantov z diecéz Nitra a Žilina. Podujatie sa nieslo v zábavnom a radostnom duchu. Miništranti mali bohatý výber rôznych hier a aktivít. Podujatie sa skončilo v nedeľu a miništranti sa s bohatými zážitkami vrátili opäť domov, slúžiť Bohu v ich krásnej službe.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_2938Dňa 4. októbra 2014 sa v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline uskutočnila kňazská vysviacka. Dvaja naši spolubratia Tomáš Šandrik a Jozef Kocifaj prijali z rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa druhý stupeň sviatosti posvätného stavu. Na druhý deň sme sa zúčastnili na ich primičných svätých omšiach. Do ich kňazskej činnosti im vyprosujeme od Pána veľa milostí.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Kňazská vysviacka 11.6.2011Na konci tohto akademického roku 13. a 14. júna chcú v Nitrianskej diecéze prijať diakonské svätenie traja seminaristi a kňazské svätenie štyria seminaristi.
V Žilinskej diecéze chcú 14. júna prijať diakonát štyria bohoslovci a jeden diakon kňazské svätenie.
Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

evangelii-gaudiumRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie pápeža Františka EVANGELII GAUDIUM, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej 26 v Bratislave.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

kuby_banner

V aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa 8. októbra uskutočnila prednáška Gabriele Kuby o ideológii rodovej rovnosti. Prednáška bola spojená s prezentáciu jej novej knihy s názvom Globálna sexuálna revolúcia – strata slobody v mene slobody, v ktorej opisuje súčasnú kultúrnu revolúciu a spoločenské zmeny.

Zvukový záznam prednášky na stiahnutie v mp3

Viac o autorke čítajte na www.kuby.sk

Comments No Comments »

Srdečne vás všetkým, malých i veľkých, mladých aj tých skôr narodených, pozývame stráviť s nami jeden deň v seminári. Ako už totiž býva dobrým zvykom, v sobotu pred nedeľou Dobrého Pastiera sa otvárajú dvere nášho seminára, aby ste mohli nahliadnuť za žlté múry a pozrieť sa ako si tu žijeme. A ani tento rok nebude výnimkou.

Comments 2 komentáre »

Na sviatok sv. Františka z Assisi 4. októbra navštívil naše seminárne spoločenstvo riaditeľ pápežských misijných diel v Benine páter Jacques. Prišiel na Slovensko, aby sa poďakoval miestnej Cirkvi, ktorá prostredníctvom Pápežským misijných diel podporuje Cirkev v africkom Benine a tiež tamojšie kňazské povolania. Po sv. omši sme mali možnosť dozvedieť sa viac o živote v Benine a o ich seminaristoch. Viac na stránkach Pápežských misijných diel.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Mons. Dr. Eduard Necsey19. januára sme sa tak trochu netradične vydali ráno autobusom mimo Nitry. Naším cieľom bola farnosť Oslany, odkiaľ pochádzal arcibiskup Mons. Dr. Eduard Nécsey. Tu sme si pripomenuli pontifikálnou sv. omšou a krátkou akadémiou 120. výročie jeho narodenia.
Sv. omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, spolu s Mons. Mariánom Bublincom, administrátorom Banskobystrickej diecézy, s predstavenými Nitrianskeho a Badínskeho seminára, a ďalšími kňazmi.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »