Archive for the “Zo života” Category

Zo života v seminári

V sobotu 12. januára sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Comments No Comments »

     V živote každého človeka prichádza moment, kedy pocíti prázdno, duchovné prázdno. Je to moment, kedy si uvedomí, že zabudol na svoju tvár a sám ju nikdy neobjaví. Je to prázdno, na ktoré poukazuje aj sv. Augustín: „Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku…“

     Vyhostenie sa svojho vnútra! Tu začína duchovná cesta každého jedného z nás. Je to začiatok výstupu človeka k Bohu, začiatok Trojičnej Lásky. Tu sa musí začať cesta každého jedného kresťana. 

(úryvok článku str. 25)

 

Celý článok ako i najnovšie informácie o živote v seminári, či súťaž o zaujímavé ceny alebo dobrý vtip nájdete v najnovšom čísle časopisu Gorazd!

Comments No Comments »

V sobotu 20.októbra sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára. 

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 24. mája 2018, počas večere, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_156V sobotu 3. marca sme sa zahĺbili do duchovnej obnovy. Zavítal medzi nás a témy si pripravil, bývalý špirituál nášho kňazského seminára, dnes  žilinský generálny vikár, Mons. Marek Hriadeľ. V prvej prednáške sa nás snažil nie len povzbudiť , ale nám aj pomôcť uvedomiť si silu ticha v bohosloveckom a neskôr v kňazskom živote. Ježiša Krista, ako toho, ktorý je pravý Boh a pravý človek,nám predstavil v druhej prednáške. Zvlášť poukázal na časti z Ježišovho verejného účinkovania, keď sa Ježiš radoval a keď zaplakal.

Comments No Comments »

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vydal knihu s názvom BENEDIKT XVI. Reč a slovo kríža… Ide o výber krátkych, no zároveň myšlienkovo bohato nabitých výrokov emeritného pápeža, ktoré predniesol vo svojich homíliách počas svojho pontifikátu. Publikácia je svojimi podnecujúcimi témami zameraná na Pôstne a Veľkonočné obdobie. Poučné, prekvapivé a predovšetkým praktické myšlienky do každodenného života predstavujú pre čitateľa hodnotný prostriedok pre hlbšie prežitie predveľkonočnej prípravy, ako aj veľkonočných tajomstiev. V podobnom štýle vydal Gorazd, n.f., pri Nitrianskom seminári v predchádzajúcom roku dve tematické publikácie myšlienok Benedikta XVI. so zameraním na Adventné a Vianočné obdobie, ako aj na klerický duchovný život a prežívanie sv. omše.

Benadikt XVI_Pôst_modrá

Comments No Comments »

Výročie posviacky 2017Dňa 29. septembra sme slávili výročie posviacky kaplnky sv. Gorazda, tu v Kňazskom seminári. Svätú omšu celebroval nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek. Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Veni Sancte 2017Dňa 27. septembra sa v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal žilinský biskup J. Ex. Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

 

Foto: Marek Mucha / Štefan Lašo

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 25. mája 2017, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Požehnanie adventného vencaNový Liturgický rok začína Adventným obdobím, ktoré je časom očakávania príchodu Božieho Syna. Toto očakávanie, sprevádzané hlbokou vnútornou prípravou, nám pripomína aj adventný veniec. V našej Kaplnke sv. Gorazda ho dnes ráno, na Prvú adventnú nedeľu, požehnal rektor kňazského seminára, Mons. Pavol Zahatlan. Z tohto obradu vám ponúkame zopár fotiek.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »