Archive for the “Zo života” Category

Zo života v seminári

Výročie posviacky 2017Dňa 29. septembra sme slávili výročie posviacky kaplnky sv. Gorazda, tu v Kňazskom seminári. Svätú omšu celebroval nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek. Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Veni Sancte 2017Dňa 27. septembra sa v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal žilinský biskup J. Ex. Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

 

Foto: Marek Mucha / Štefan Lašo

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 25. mája 2017, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Požehnanie adventného vencaNový Liturgický rok začína Adventným obdobím, ktoré je časom očakávania príchodu Božieho Syna. Toto očakávanie, sprevádzané hlbokou vnútornou prípravou, nám pripomína aj adventný veniec. V našej Kaplnke sv. Gorazda ho dnes ráno, na Prvú adventnú nedeľu, požehnal rektor kňazského seminára, Mons. Pavol Zahatlan. Z tohto obradu vám ponúkame zopár fotiek.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Veni Sancte 2016

Dňa 21. septembra sa  v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre  uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal žilinský biskup  J. Ex. Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 15. mája 2016, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 17. mája 2015, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

AkolytátDňa 14. mája 2015 bohoslovci 4. ročníka prijali ministérium akolytátu a jeden aj lektorátu. Siedmim nitrianskym bohoslovcom udelil ministérium akolytátu Mons. Viliam Judák. Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali akolytát a jeden lektorát aj akolytát.

 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Rajecké TepliceV Nedeľu Dobrého Pastiera (26.4.2015) sme boli vo farnostiach Nitrianskej a Žilinskej diecézy. V Nitrianskej diecéze to bola farnosť Drietoma, kde sme sa po ranných omšiach zúčastnili poobede adorácie. Po adorácii sme mali futbalový zápas proti miništrantom. Potom nasledovalo malé posedenie pri hudbe. V Žilinskej diecéze sme boli vo farnosti Rajecké Teplice, kde sme po ranných omšiach mali spoločný obed a posilnení obedom sme si zahrali futbalový zápas proti miestnym miništrantom. Následne sme sa zúčastnili adorácie, po ktorej sme sa pomodlili vešpery aj za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

DoD 2015Dňa 25. apríla 2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Po svätej omši, ktorú celebroval pán rektor Mons. Pavol Zahatlan, nasledovala prehliadka budov a obed. Poobede nasledoval zábavný program, ktorý si pre nás pripravili bratia prváci. Diváci mali možnosť spolu s Maťkom a Kubkom hľadať stratenú ovečku, ktorú uniesol zlý Rumburak. Po skončení zábavného programu nasledovala eucharistická adorácia spolu s požehnaním.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »