Archive for the “Zo života” Category

Zo života v seminári

AkolytátDňa 14. mája 2015 bohoslovci 4. ročníka prijali ministérium akolytátu a jeden aj lektorátu. Siedmim nitrianskym bohoslovcom udelil ministérium akolytátu Mons. Viliam Judák. Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali akolytát a jeden lektorát aj akolytát.

 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Rajecké TepliceV Nedeľu Dobrého Pastiera (26.4.2015) sme boli vo farnostiach Nitrianskej a Žilinskej diecézy. V Nitrianskej diecéze to bola farnosť Drietoma, kde sme sa po ranných omšiach zúčastnili poobede adorácie. Po adorácii sme mali futbalový zápas proti miništrantom. Potom nasledovalo malé posedenie pri hudbe. V Žilinskej diecéze sme boli vo farnosti Rajecké Teplice, kde sme po ranných omšiach mali spoločný obed a posilnení obedom sme si zahrali futbalový zápas proti miestnym miništrantom. Následne sme sa zúčastnili adorácie, po ktorej sme sa pomodlili vešpery aj za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

DoD 2015Dňa 25. apríla 2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Po svätej omši, ktorú celebroval pán rektor Mons. Pavol Zahatlan, nasledovala prehliadka budov a obed. Poobede nasledoval zábavný program, ktorý si pre nás pripravili bratia prváci. Diváci mali možnosť spolu s Maťkom a Kubkom hľadať stratenú ovečku, ktorú uniesol zlý Rumburak. Po skončení zábavného programu nasledovala eucharistická adorácia spolu s požehnaním.

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

BadínDňa 28. februára sa uskutočnila Konferencia o pastorácii mládeže pod záštitou Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastnilo sa na nej takmer 250 účastníkov z celého Slovenska vrátane bohoslovcov 4.,5. a 6. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

CD-admirabilisBohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre nahrali CD s názvom Jesu Rex ADMIRABILIS. Obsahuje 26 skladieb rôznych žánrov – gregoriánske chorály, polyfónie, piesne z Taizé, ale aj novšiu tvorbu a slovenské piesne. CD obsahuje tiež farebnú brožúrku s textami a prekladmi piesní a fotografiami z nácvikov seminárnej Scholy cantorum i zábery priamo z nahrávania. CD si môžete objednať prostredníctvom mailu: kniznica@ksnr.sk, ako aj na telefónnom čísle 0910 842 501. Cena jedného CD je 8,- €. Môžete si vypočuť niekoľko ukážok:
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_8954Vo štvrtok 12. júna sme slávnostnou sv. omšou Te Deum ďakovali Pánovi v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma za uplynulý akademický rok 2013/2014. Liturgiu celebroval Mons. Ladislav Stromček, vikár Žilinskej diecézy. Po sv. omši v aule nášho seminára prebehla slávnostná promócia nových magistrov. Externé štúdium ukončilo 12 študentov a denné štúdium katolíckej teológie 6 bohoslovci.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 29. mája 2014, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_7638Deň otvorených dverí v našom seminári sa už tradične konal v sobotu pred nedeľou Dobrého Pastiera. Zavítali k nám veriaci z Považskej Bystrice, Varína, Bytče, Bánoviec nad Bebravou a ďalších farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy. Spoločný program sme začali sv. omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval rektor Mons. Pavol Zahatlan. Nasledovala prehliadka priestorov kňazského seminára, chutný guláš a zábavný program, ktorý pripravili bratia prváci. Deň sme ukončili adoráciou s prosbami za duchovné povolania a záverečným požehnaním v našej kaplnke sv. Gorazda.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

_DSC4076Dňa 15. mája 2014 bohoslovci 3. a 4. ročníka prijali ministéria lektorátu a akolytátu. Nitrianskym bohoslovcom udelil toto ministérium generálny vikár Mons. Peter Brodek. Siedmi bohoslovci prijali lektorát a štyria akolytát.
Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali lektorát a siedmi akolytát, z toho jeden seminarista Neokatechumenátnej cesty z misijného seminára Redemptoris Mater.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, dnes, 20. mája 2013, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »