Archive for the “Zo života” Category

Zo života v seminári

BadínDňa 28. februára sa uskutočnila Konferencia o pastorácii mládeže pod záštitou Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastnilo sa na nej takmer 250 účastníkov z celého Slovenska vrátane bohoslovcov 4.,5. a 6. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

 

Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

CD-admirabilisBohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre nahrali CD s názvom Jesu Rex ADMIRABILIS. Obsahuje 26 skladieb rôznych žánrov – gregoriánske chorály, polyfónie, piesne z Taizé, ale aj novšiu tvorbu a slovenské piesne. CD obsahuje tiež farebnú brožúrku s textami a prekladmi piesní a fotografiami z nácvikov seminárnej Scholy cantorum i zábery priamo z nahrávania. CD si môžete objednať prostredníctvom mailu: kniznica@ksnr.sk, ako aj na telefónnom čísle 0910 842 501. Cena jedného CD je 8,- €. Môžete si vypočuť niekoľko ukážok:
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_8954Vo štvrtok 12. júna sme slávnostnou sv. omšou Te Deum ďakovali Pánovi v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma za uplynulý akademický rok 2013/2014. Liturgiu celebroval Mons. Ladislav Stromček, vikár Žilinskej diecézy. Po sv. omši v aule nášho seminára prebehla slávnostná promócia nových magistrov. Externé štúdium ukončilo 12 študentov a denné štúdium katolíckej teológie 6 bohoslovci.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 29. mája 2014, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

IMG_7638Deň otvorených dverí v našom seminári sa už tradične konal v sobotu pred nedeľou Dobrého Pastiera. Zavítali k nám veriaci z Považskej Bystrice, Varína, Bytče, Bánoviec nad Bebravou a ďalších farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy. Spoločný program sme začali sv. omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval rektor Mons. Pavol Zahatlan. Nasledovala prehliadka priestorov kňazského seminára, chutný guláš a zábavný program, ktorý pripravili bratia prváci. Deň sme ukončili adoráciou s prosbami za duchovné povolania a záverečným požehnaním v našej kaplnke sv. Gorazda.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

_DSC4076Dňa 15. mája 2014 bohoslovci 3. a 4. ročníka prijali ministéria lektorátu a akolytátu. Nitrianskym bohoslovcom udelil toto ministérium generálny vikár Mons. Peter Brodek. Siedmi bohoslovci prijali lektorát a štyria akolytát.
Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali lektorát a siedmi akolytát, z toho jeden seminarista Neokatechumenátnej cesty z misijného seminára Redemptoris Mater.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, dnes, 20. mája 2013, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, dnes, 20. mája 2012, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.
Read the rest of this entry »

Comments No Comments »

popolecAko každý rok býva zvykom, ani tento rok to nie je inak. Zostáva nám už len 40 dní do Veľkonočnej vigílie, a tak je tu čas kedy by sme sa mali intenzívnejšie zamyslieť nad svojím životom.
V Cirkvi bývalo zvykom, že dnes biskupi prijímali hriešnikov do stavu verejnej penitencie. Na znak našej hriešnosti aj my dnes prijímame na čelo popolec. Tento privilegovaný stav 40-tich dní nám dáva dostatočný čas, aby sme sa zamysleli nad svojim životom a napravili to čo nie je v zhode s Evanjeliom.
„Pôstne obdobie nám opäť poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou Božieho slova a sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu viery. Ide o cestu, ktorá je v očakávaní veľkonočnej radosti poznačená modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a pôstom,“ pripomína Benedikt XVI. v pôstnom posolstve, ktorého ako hlavnú myšlienku zvolil „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24).

Comments No Comments »

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave oslavuje 75. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme sa 15. novembra zúčastnili v Bratislave na medzinárodnej konferencií Reflexie ad intra et ad extra. 19 prednášateľov zo Slovenska, Španielska, Talianska a Poľska sa snažilo vytvoriť akýsi spoločný obraz toho, aký je vzťah teológie ku kresťanom, ale aj k neveriacim.
Napriek tomu, že niektoré príspevky boli naozaj náročné, predsa, pozorný poslucháč si mohol z nich vytvoriť obraz, aká je situácia v dnešnej dobe na poli teológie.
» Fotografie na TKKBS

Comments No Comments »