Diakonské svätenie v Nitre

V piatok 10. júna pri slávnostnej sv. omši v Katedrále sv. Emeráma v Nitre konsekračnou modlitbou a vkladaním rúk nitrianskeho pomocného biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali piati kandidáti 1. stupeň sviatosti posvätného stavu – diakonát. Novými diakonmi Nitrianskej diecézy sú: Andrej Filin, Ondrej Kovaľ, Lukáš Ložek, Peter Minár a Martin Vitek.

Katechizmus katolíckej cirkvi sa  zmieňuje o úlohe diakonov: „Úlohou diakonov je okrem iného asistovať biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám.“   KKC 1570


Autor fotografií: Jozef Plutinský