DSC_1828_orV deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra boli pred tvárou Cirkvi prijatí medzi kandidátov posvätného stavu diakonátu a kňazstva štyria bohoslovci piateho ročníka študujúcich za Nitriansku diecézu. Bolo to v Katedrále sv. Emeráma v Nitre pri pontifikálnej sv. omši, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Kandidatúra piatich bohoslovcov Žilinskej diecézy bude 27. 12. 2010 o 18:30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

V tento deň sa uskutočnila aj mariánska akdémia, na ktorej s obohacujúcou prednáškou vystúpil ThLic. Jozef Šoška.


Autor fotografií: Juraj Musil

1 komentár - “Kandidatúra a mariánska akadémia”
  1. Martin Hruška píše:

    Novým kandidátom (NR) a tiež aj budúcim kandidátom (ZA) srdečne blahoželám.

  2.  
Komentuj

*