Kandidatura zilinskych bohoslovcov 2010PaedDr. Martin Danišek, Zdenko Králik, Jozef Lazový, Mgr. Ján Bittšanský, Ing. Michal Žiaran – to sú mená bohoslovcov, ktorí na sviatok apoštola a evanjelistu sv. Jána boli v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline prijatí medzi kandidátov posvätného stavu – diakonátu a kňazstva.

Komentuj

*