Lektorát a akolytát žilinských bohoslovcov

Lektorát a akolytát žilinských bohoslovcovV sobotu 14. mája v Katedrále Najsvätejšej Trojice prijali traja bohoslovci 3. ročníka z rúk diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa službu lektorov a šiesti bohoslovci 4. ročníka službu akolytov. Úlohou lektorov je pri liturgickom slávení prednášať Božie slovo a akolyti majú pomáhať kňazovi a diakonovi pri oltári.