Lektorát nitrianskych bohoslovcov

Lektorát bratov tretiakov 18.5.2011J. E. Mons. Marián Chovanec, nitriansky pomocný biskup, udelil dnes počas svätej omše piatim bratom tretiakom ministérium lektorátu a tým im zveril posvätnú službu čítania Svätého písma počas liturgických slávení. V homílii nových lektorov povzbudil, aby sa nebáli dať svoj hlas (svoje ústa) do služby Bohu, ale aby sa tým, že budú čítať ľuďom Sväté písmo a prinášať im tak Bože slovo, stali „Božími ústami“.

Do tejto im zverenej úlohy im vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie.