IMG_2359Pri sv. omši na sviatok svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom. Povzbudil ich, aby svedčili o živote s Kristom aj svojím oblečením, hoci niekedy preto budú znášať i potupu. No aj takto môžu vyjadriť komu uverili a koho chcú nasledovať.

Komentuj

*