DSC_3405Drahí priaznivci seminárskeho spoločenstva!

Obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc pri obnove kaplnky sv. Gorazda. Robíme tak s vedomím i súhlasom nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Do kaplnky bol nainštalovaný nový pevný mramorový oltár, nová ambona, nový svätostánok, nové sedadlá pre celebranta i asistenciu. Obnovila sa i podlaha presbytéria a steny ník, v ktorých je umiestnený svätostánok a socha Panny Márie. Urobili sa aj nové rozvody ozvučenia. Čaka nás vymaľovanie priestoru. Ak chcete prispieť, svoj milodar nám, prosím, pošlite na číslo účtu: 20008501/6500, variabilný symbol: 20120222.
Za každý milodar i za Vašu modlitbu Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! Za všetkých dobrodincov každú stredu slávime svätú omšu práve v našej seminárskej kaplnke. Nech Vám Pán odplatí Vašu štedrosť a priazeň!

S vďakou bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre


Autor fotografií: Juraj Musil

1 komentár - “Obnova liturgického priestoru”
 1. Michal píše:

  Pochválený buď Ježiš Kristus!

  To koľko tej farby potrebujete? Bol som v tej kaplnke a letisková hala to zrovna nie je:)

  Ale vážnejšie, isteže prispejem, aby som aj ja mohol byť služobník služobníkov a rád by som sa opýtal, že či je to účet priamo seminára, na ktorý je možno poukázať dar aj tak pomimo tejto akcie, keď si človek na bohoslovcov spomenie alebo je potrebné prípadné darčeky na formáciu našich bratov inak dopravovať.

  Prajem krásny zvyšok dnešného slnečného dňa, ktorý nám Pán doprial,
  Michal

  >>> admin:
  Ďakujeme!
  Áno, seminár je možné kedykoľvek podporiť na číslo účtu v článku. Je to č. ú. neinvestičného fondu Gorazd, pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. S uvedeným variabilným symbolom vieme, že je to dar na kaplnku.
 2.  
Komentuj

*