IMG_0640Na záver akademického roku 2010/2011 sme slávili slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec, a pri ktorej sme zaspievali slávnostné „Te Deum“ v seminárnej Kaplnke sv. Gorazda.
Po sv. omši sa v aule uskutočnila slávnostná promócia absolventov katolíckej teológie – v dennej forme 7 absolventov a v externej forme 11 absolventov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Autor fotografií: Jozef Plutinský

Komentuj

*