Udeľovanie ministéria akolytátu

Vo štvrtok 5. mája pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, bratia štvrtáci prijali ministérium akolytátu.

O akolytáte a lektoráte sa v Caeremoniale episcoporum okrem iného píše:  „Akolyta je ustanovený, aby pomáhal diakonovi a slúžil kňazovi. Jeho úlohou je postarať sa o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri slávení omše; okrem toho má povinnosť ako mimoriadny vysluhovateľ rozdávať sväté prijímanie podľa právnej normy.“