IMG_4986Veni Creator Spiritus týmito slovami stredovekého chorálu sa dnes rozozvučala Nitrianska katedrála na začiatku slávnostnej svätej omše, pri ktorej sme prosili o požehnanie od Pána, a pomoc Ducha Svätého na nasledujúci akademický rok. V homílií sa k nám prihovoril žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý nás povzbudil, aby sme využili tento čas, ktorý nám cirkev ponúka a aby sme sa formovali a zároveň aj nechali formovať v štyroch rozmeroch, ako o tom hovorí aj pápežská exhortácia bl. Jána Pavla II. Pastores dabo vobis, a síce v ľudskom, duchovnom, intelektuálnom a pastoračnom rozmere. Zároveň nás vyzval, aby sme si brali príklad zo sv. Matúša, ktorý bol síce mýtnik a teda spojenec Rimanov a nepriateľ židov, ale Pán ho aj tak povolal ako hovorí aj sv. Béda Ctihodný vo svojej homílií: „„Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: Poď za mnou!“ No hľadel na neho nie tak telesným zrakom ako pohľadom vnútorného milosrdenstva. Videl mýtnika, pozrel naňho milosrdne a vyvolil ho. Preto mu povedal: „Poď za mnou!“ Ale to „poď“ znamenalo „napodobňuj“: to „poď“ znamenalo nie tak vykročiť nohami, ako nasledovať mravmi. Veď „kto hovorí, že ostáva v Kristovi, má aj sám žiť, ako žil on“.“
Po sv. omši nasledovalo ešte slávnostné predstavenie nových prvákov, ktorým sa prihovoril dekan fakulty Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., ktorý si zaspomínal na časy, keď ešte on študoval teológiu a vyzval ich, aby si boli navzájom oporou a pomocou pri štúdiu.

Autor fotografií: Jozef Plutinský

Komentuj

*