Žilinskí bohoslovci navštívili farnosť Višňové

visnove58Na Nedeľu Dobrého Pastiera bohoslovci Žilinskej diecézy navštívili farnosť Višňové, aby sa stretli s veriacimi, navzájom sa povzbudili a spoločne prosili za nové duchovné povolania. Seminaristi v krátkych vstupoch predstavili život v seminári a cestu povolania. Deň bol výnimočný aj v tom, že sa tu po druhýkrát konala púť rodičov kňazov. Slávnostnú sv. omšu o 11.00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Popoludní bola adorácia za duchovné povolania a slávnostné spievané vešpery. Aj týmto stretnutím sme zavŕšili Týždeň modlitieb za duchovné povolania.