Fotogaléria

Božie Telo 2018

18 fotografií

Dobrý Pastier 2018

5 fotografií

DOD2018

13 fotografií

Krížová cesta 2018

10 fotografií

Duchovné cvičenia 2017

5 fotografií

DODMiništranti2017

13 fotografií

Krista kráľa 2017

16 fotografií

Obliečka 2017

33 fotografií

Výročie posviacky 2017

7 fotografií

Veni Sancte 2017

21 fotografií

Noví akolyti 2017

17 fotografií

Hokejbalový turnaj 2017

13 fotografií

Nemšová 2017

14 fotografií

Púť do Mariazellu 2017

11 fotografií

Dobrý Pastier 2017

14 fotografií

Noví lektori 2017

23 fotografií

DOD2017

18 fotografií

Obetovanie Pana 2017

12 fotografií

Kandidatúra 2016

9 fotografií

Tábory 2016

100 fotografií

Obliecka 2016

25 fotografií

Veni Sancte 2016

12 fotografií

DOD

17 fotografií

NDP Čadca 2016

16 fotografií

NDP Žitavany 2016

10 fotografií

Púť do Ríma 2016

28 fotografií

Lektorát február 2016

19 fotografií

Kandidatúra Nitra 2015

33 fotografií

Vysviacky - Žilina 2015

Diakonská a kňazská vysviacka v žilinskej diecéze 2015

42 fotografií

dod tabory 2015

29 fotografií

2. turnus Zliechov 2015

35 fotografií

1. turnus Zliechov 2015

46 fotografií

Obliečka 2015

11 fotografií

Veni Sancte 2015

13 fotografií

Akolytát ZA

12 fotografií

Akolytát NR

12 fotografií

DOD 2015

22 fotografií

kandidatúra 2014

20 fotografií

DOD tábory

9 fotografií

2. turnus Zubák

Fotogaléria z Miništranstských táborov 2014, 2. turnus Zubák

146 fotografií

1. turnus Poluvsie

Fotogaléria z Miništrantských táborov 2014, 1. turnus Poluvsie

107 fotografií

2. turnus Veľké Rovné

Fotogaléria z Miništrantských táborov 2014, 2. turnus Veľké Rovné

146 fotografií

1. turnus Veľké Rovné

Fotografie z miništrantských táborov 2014, 1.turnus Veľké Rovné.

74 fotografií

Obliečka 2014

29. september 2014 - na slávnosť posviacky seminárskej kaplnky požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom.

14 fotografií

Veni Sancte 2014

24. september 2014 - sa uskutočnilo v Katedrále svätého Emeráme v Nitre slávnostné Veni Sancte.

30 fotografií

Vysviacky v Žiline 2014

53 fotografií

Te Deum 2014

12. jún 2014 - slávnostné Te Deum v katedrále na ukončenie akademického roku 2013/2014.

47 fotografií

Lektorát a akolytát v Nitre

15. máj 2014 - Generálny vikár Mons. Peter Brodek udelil siedmim bohoslovcom ministérium lektorátu a štyrom bohoslovcom ministérium akolytátu.

28 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera vo Veľkých Chlievanoch

11. máj 2014 - Nitrianski bohoslovci v nedeľu Dobrého Pastiera navštívili farnosť Veľké Chlievany.
(Foto: Anna Paulechová)

30 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera v Rajci

11. máj 2014 - V nedeľu Dobrého Pastiera žilinskí bohoslovci navštívili farnosť Rajec.

22 fotografií

Deň otvorených dverí 2014

10. máj 2014 - Deň otvorených dverí v našom kňazskom seminári.

33 fotografií

Púť do Šaštína 2014

8. máj 2014 - Púť kňazov a bohoslovcov k Sedembolestnej do Šaštína.

8 fotografií

Akolytát a lektorát v Žiline 2014

15. máj 2014 - V Žilinskej katedrále prijali siedmi bohoslovci službu akolytátu a šiesti bohoslovci službu lektorátu.

37 fotografií

Kandidatúra žilinských bohoslovcov

22. dec. 2013 - štyria bohoslovci Žilinskej diecézy prijali kandidatúru posvätného stavu diakonátu a kňazstva

47 fotografií

Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov

9. dec. 2013 - Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov v Kaplnke sv. Gorazda

33 fotografií

Obliečka druhákov

17. okt. 2013 - Generálny vikár Mons. Peter Brodek požehnal bratom druhákom nové reverendy.

22 fotografií

Púť na Velehrad

11.-13. okt. 2013 - Putovali sme na Velehrad na 9. púť bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska. Už po niekoľkýkrát sme navštívili aj farnosť Kunovice.

30 fotografií

Veni Sancte 2013

25. sep. 2013 - Slávnostné otvorenie akademického roku 2013/2014 - Veni Sancte

9 fotografií

Kňazská vysviacka v Nitre 2013

15. jún 2013 - Mons. Viliam Judák vysvätil štyroch diakonov za kňazov. Troch pre službu v diecéze a jedného piaristu.

10 fotografií

Diakonská vysviacka v Nitre 2013

14. jún 2013 - Mons. Viliam Judák vysvätil piatich nových diakonov v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma.

58 fotografií

Kňazská a diakonská vysviacka v Žiline 2013

15. jún 2013 - Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch sa konala kňazská a diakonská vysviacka.

58 fotografií

Celoslovenské stretnutie bohoslovcov v Badíne

7. jún 2013 - Celoslovenské stretnutie bohoslovcov v Badíne, sv. omša s kardinálom Maurom Piacenzom.

20 fotografií

Stretnutie s prefektom Kongregácie pre klérus v Žiline

6. jún 2013 - Stretnutie s prefektom Kongregácie pre klérus kardinálom Maurom Piacenzom v Žiline na Vlčincoch.

29 fotografií

Menovanie nových kanonikov

25. mája 2013 - Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup menoval nových kanonikov kapituly.

13 fotografií

Turíce - vysluhovanie sviatosti birmovania

19. máj 2013 - Vysluhovanie sviatosti birmovania na Turíce v Katedrále sv. Emeráma

12 fotografií

Udeľovanie ministérií v Nitre

9. máj 2013 - Generálny vikár nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek udelil tretiakom službu lektorátu a štvrtákom službu akolytátu.

38 fotografií

Udeľovanie ministérií v Žiline

9. máj 2013 - Otec biskup udelil siedmim tretiakom ministérium (službu) lektorátu a trom štvrtákom akolytátu.

38 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera - Konská

21. apr. 2013 - Bohoslovci Žilinskej diecézy v Nedeľu Dobrého Pastiera navštívili farnosť Konská.

29 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera - Nitrianska Blatnica

21. apr. 2013 - Na 4. veľkonočnú nedeľu - Nedeľa Dobrého Pastiera - nitrianski bohoslovci zavítali do farnosti Nitrianska Blatnica.

27 fotografií

5. výročie vzniku Žilinskej diecézy

14. feb. 2013 - Žilinská diecéza slávila 5. výročie svojho vzniku. Slávnosti predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

32 fotografií

Posviacka nového oltára a požehnanie reverend

5. okt. 2012 - Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil nový oltár v seminárnej kaplnke a požehnal reverendy druhákom.

51 fotografií

Obliečka žilinských bohoslovcov

2. okt. 2012 - Mons. Tomáš Galis požehnal svojim bohoslovcov z druhého ročníka reverendy.

20 fotografií

Výročie posviacky seminárnej kaplnky

29. sep. 2012 - V našom seminárnom spoločenstve sme slávili 17. výročie posviacky našej Kaplnky sv. Gorazda.

15 fotografií

Púť do Blatnohradu

7. okt. 2012 - Púť do Blatnohradu v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda.

61 fotografií

Veni sancte 2012

19. sep. 2012 - Slávnostná sv. omša s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Mariánom Chovancom na úvod akademického roku 2012/2013 a imatrikulácia prvákov.

12 fotografií

Kňazská vysviacka v Nitre 2012

16. jún 2012 - Piati diakoni nitrianskej diecézy prijali kňazské svätenie

16 fotografií

Kňazská vysviacka v Žiline 2012

23. jún 2012 - Kňazská vysviacka vo Farskom kostole Sdembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčinoch

34 fotografií

Diakonská vysviacka v Žiline 2012

22. jún 2012 - Diakonská vysviacka v Žiline

20 fotografií

Akolytát a lektorát 2012

16. - 17. máj - Bohoslovci tretieho ročníka boli ustanovení do služby lektorátu a štvrtáci do šlužby akolytátu.

32 fotografií

Celoslovenské stretnutie bohoslovcov

1. máj 2012 - Bohoslovci Slovenska putovali do starobylej Nitry.

38 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera - Oščadnica

30. apríl 2012 - Na Nedeľu Dobrého Pastiera žilinskí bohoslovci navštívili Farnosť Oščadnica.

27 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera - Klokočina

30. apríl 2012 - Na Nedeľu Dobrého Pastiera nitriansky bohoslovci navštívili Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina.

34 fotografií

Deň otvorených dverí 2012

28. apríl 2012 - Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

29 fotografií

Veľkonočné trojdnie v katedrále 2012

5. apríl 2012 - Slávenie Veľkonočného Trojdnia v katedrále. Počas vigílie Pánovho zmŕtvychvstania sedem katechumenov prijalo iniciačné sviatosti.

32 fotografií

Obnova liturgického priestoru

3. marec 2012 - Kaplnka dostane "nový šat"... Aj bohoslovci pridali ruku k dielu.

7 fotografií

Oslany

19. feb. 2012 - V Oslanoch sme oslávili 120. výročie narodenia nitrianskeho biskupa Mons. Dr. Eduarda Nécseya.

28 fotografií

Kandidatúra a mariánska akadémia

8. dec. 2011 - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Bohoslovci piateho ročníka sa stali kandidátmi posvätného stavu diakonátu a kňazstva a štvrtáci pripravili mariánsku akadémiu.

32 fotografií

Výročie posviacky katedrálneho chrámu

21. nov. 2011 - Výročie posviacky Katedrály - Baziliky sv. Emeráma v Nitre.

20 fotografií

Vešpery - nedeľa Krista Kráľa

20. nov. 2011 - Spievané vešpery v Katedrále sv. Emeráma v Nitre v nedeľu Krista Kráľa.

13 fotografií

Požehnanie reverend

11. okt. 2011 - Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis požehnal reverendy seminaristom 2. ročníka Žilinskej diecézy.

17 fotografií

Púť na Velehrad

7. - 9. okt. 2011 - Ôsmy ročník púte bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad.

28 fotografií

Slávnosť obliečky

6. okt. 2011 - Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec požahnal siedmim spolubratom druhého ročíka reverendy.

17 fotografií

Sv. Emerám - slávnosť

22. sep. 2011 - Slávnostná sv. omša z príležitosti titulu katedrály - sv. Emeráma, biskupa a mučeníka.

37 fotografií

Veni Sancte

21. sep. 2011 - Slávnostná svätá omše v katedrále, pri ktorej sme prosili o požehnanie od Pána a pomoc Ducha Svätého na nasledujúci akademický rok 2011/2012.

35 fotografií

Te Deum a promócie

24 fotografií

Deň otvorených dverí

38 fotografií

Nedeľa Dobrého Pastiera vo Višňovom

V Nedeľu Dobrého Pastiera navštívili žilinskí bohoslovci farnosť Višňové.

22 fotografií

Udeľovanie ministéria akolytátu

5. máj 2011 - Nitrianski bohoslovci pred koncom štvrtého ročníka prijali službu akolytov.

28 fotografií

Lyžovačka v Terchovej

13 fotografií

Kandidatúra žilinských bohoslovcov

26. dec 2010 - Kandidatúra žilinských bohoslovcov pred prijatím posvätného stavu diakonátu a kňazstva v Katedrále Najsvätejšej Trojici v Žiline

22 fotografií

Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov

8. dec 2010 - Prijatie bohoslovcov piateho ročníka Nitrianskej diecézy medzi kandidátov posvätného stavu - diakonátu a kňazstva

21 fotografií

Mariánska akadémia

8. dec 2010 - Mariánska akadémia

6 fotografií

Vigília za každý počatý ľudský život

27. nov 2010 - Vigília za každý počatý ľudský život s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

20 fotografií

Nedeľa Krista Kráľa

21. nov 2010 - Nedeľa Krista Kráľa

10 fotografií

Deň otvorených dverí MINFA 2010

20. nov 2010 - Deň otvorených dverí MINFA 2010 - Seminár navštívilo takmer sto miništrantov.

15 fotografií

Celoslovenský liturgický deň

11. okt 2010 - Celoslovenský liturgický deň s témou: 20. výročie založenia a vydávania časopisu Liturgia

6 fotografií

Obliečka bratov druhákov

7. okt 2010 - Obliečka bratov druhákov na sviatok Ružencovej Panny Márie

5 fotografií