Fotogaléria

Obliečka bratov druhákov

7. okt 2010 - Obliečka bratov druhákov na sviatok Ružencovej Panny Márie

5 Photos

Celoslovenský liturgický deň

11. okt 2010 - Celoslovenský liturgický deň s témou: 20. výročie založenia a vydávania časopisu Liturgia

6 Photos

Deň otvorených dverí MINFA 2010

20. nov 2010 - Deň otvorených dverí MINFA 2010 - Seminár navštívilo takmer sto miništrantov.

15 Photos

Nedeľa Krista Kráľa

21. nov 2010 - Nedeľa Krista Kráľa

10 Photos

Vigília za každý počatý ľudský život

27. nov 2010 - Vigília za každý počatý ľudský život s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

20 Photos

Mariánska akadémia

8. dec 2010 - Mariánska akadémia

6 Photos

Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov

8. dec 2010 - Prijatie bohoslovcov piateho ročníka Nitrianskej diecézy medzi kandidátov posvätného stavu - diakonátu a kňazstva

21 Photos

Kandidatúra žilinských bohoslovcov

26. dec 2010 - Kandidatúra žilinských bohoslovcov pred prijatím posvätného stavu diakonátu a kňazstva v Katedrále Najsvätejšej Trojici v Žiline

22 Photos

Udeľovanie ministéria akolytátu

5. máj 2011 - Nitrianski bohoslovci pred koncom štvrtého ročníka prijali službu akolytov.

28 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera vo Višňovom

V Nedeľu Dobrého Pastiera navštívili žilinskí bohoslovci farnosť Višňové.

22 Photos

Veni Sancte

21. sep. 2011 - Slávnostná svätá omše v katedrále, pri ktorej sme prosili o požehnanie od Pána a pomoc Ducha Svätého na nasledujúci akademický rok 2011/2012.

35 Photos

Sv. Emerám - slávnosť

22. sep. 2011 - Slávnostná sv. omša z príležitosti titulu katedrály - sv. Emeráma, biskupa a mučeníka.

37 Photos

Slávnosť obliečky

6. okt. 2011 - Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec požahnal siedmim spolubratom druhého ročíka reverendy.

17 Photos

Púť na Velehrad

7. - 9. okt. 2011 - Ôsmy ročník púte bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad.

28 Photos

Požehnanie reverend

11. okt. 2011 - Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis požehnal reverendy seminaristom 2. ročníka Žilinskej diecézy.

17 Photos

Vešpery - nedeľa Krista Kráľa

20. nov. 2011 - Spievané vešpery v Katedrále sv. Emeráma v Nitre v nedeľu Krista Kráľa.

13 Photos

Výročie posviacky katedrálneho chrámu

21. nov. 2011 - Výročie posviacky Katedrály - Baziliky sv. Emeráma v Nitre.

20 Photos

Kandidatúra a mariánska akadémia

8. dec. 2011 - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Bohoslovci piateho ročníka sa stali kandidátmi posvätného stavu diakonátu a kňazstva a štvrtáci pripravili mariánsku akadémiu.

32 Photos

Oslany

19. feb. 2012 - V Oslanoch sme oslávili 120. výročie narodenia nitrianskeho biskupa Mons. Dr. Eduarda Nécseya.

28 Photos

Obnova liturgického priestoru

3. marec 2012 - Kaplnka dostane "nový šat"... Aj bohoslovci pridali ruku k dielu.

7 Photos

Veľkonočné trojdnie v katedrále 2012

5. apríl 2012 - Slávenie Veľkonočného Trojdnia v katedrále. Počas vigílie Pánovho zmŕtvychvstania sedem katechumenov prijalo iniciačné sviatosti.

32 Photos

Deň otvorených dverí 2012

28. apríl 2012 - Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

29 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera - Klokočina

30. apríl 2012 - Na Nedeľu Dobrého Pastiera nitriansky bohoslovci navštívili Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina.

34 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera - Oščadnica

30. apríl 2012 - Na Nedeľu Dobrého Pastiera žilinskí bohoslovci navštívili Farnosť Oščadnica.

27 Photos

Celoslovenské stretnutie bohoslovcov

1. máj 2012 - Bohoslovci Slovenska putovali do starobylej Nitry.

38 Photos

Akolytát a lektorát 2012

16. - 17. máj - Bohoslovci tretieho ročníka boli ustanovení do služby lektorátu a štvrtáci do šlužby akolytátu.

32 Photos

Diakonská vysviacka v Žiline 2012

22. jún 2012 - Diakonská vysviacka v Žiline

20 Photos

Kňazská vysviacka v Žiline 2012

23. jún 2012 - Kňazská vysviacka vo Farskom kostole Sdembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčinoch

34 Photos

Kňazská vysviacka v Nitre 2012

16. jún 2012 - Piati diakoni nitrianskej diecézy prijali kňazské svätenie

16 Photos

Veni sancte 2012

19. sep. 2012 - Slávnostná sv. omša s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Mariánom Chovancom na úvod akademického roku 2012/2013 a imatrikulácia prvákov.

12 Photos

Púť do Blatnohradu

7. okt. 2012 - Púť do Blatnohradu v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda.

61 Photos

Výročie posviacky seminárnej kaplnky

29. sep. 2012 - V našom seminárnom spoločenstve sme slávili 17. výročie posviacky našej Kaplnky sv. Gorazda.

15 Photos

Obliečka žilinských bohoslovcov

2. okt. 2012 - Mons. Tomáš Galis požehnal svojim bohoslovcov z druhého ročníka reverendy.

20 Photos

Posviacka nového oltára a požehnanie reverend

5. okt. 2012 - Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil nový oltár v seminárnej kaplnke a požehnal reverendy druhákom.

51 Photos

5. výročie vzniku Žilinskej diecézy

14. feb. 2013 - Žilinská diecéza slávila 5. výročie svojho vzniku. Slávnosti predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

32 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera - Nitrianska Blatnica

21. apr. 2013 - Na 4. veľkonočnú nedeľu - Nedeľa Dobrého Pastiera - nitrianski bohoslovci zavítali do farnosti Nitrianska Blatnica.

27 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera - Konská

21. apr. 2013 - Bohoslovci Žilinskej diecézy v Nedeľu Dobrého Pastiera navštívili farnosť Konská.

29 Photos

Udeľovanie ministérií v Žiline

9. máj 2013 - Otec biskup udelil siedmim tretiakom ministérium (službu) lektorátu a trom štvrtákom akolytátu.

38 Photos

Udeľovanie ministérií v Nitre

9. máj 2013 - Generálny vikár nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek udelil tretiakom službu lektorátu a štvrtákom službu akolytátu.

38 Photos

Turíce - vysluhovanie sviatosti birmovania

19. máj 2013 - Vysluhovanie sviatosti birmovania na Turíce v Katedrále sv. Emeráma

12 Photos

Menovanie nových kanonikov

25. mája 2013 - Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup menoval nových kanonikov kapituly.

13 Photos

Stretnutie s prefektom Kongregácie pre klérus v Žiline

6. jún 2013 - Stretnutie s prefektom Kongregácie pre klérus kardinálom Maurom Piacenzom v Žiline na Vlčincoch.

29 Photos

Celoslovenské stretnutie bohoslovcov v Badíne

7. jún 2013 - Celoslovenské stretnutie bohoslovcov v Badíne, sv. omša s kardinálom Maurom Piacenzom.

20 Photos

Kňazská a diakonská vysviacka v Žiline 2013

15. jún 2013 - Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch sa konala kňazská a diakonská vysviacka.

58 Photos

Diakonská vysviacka v Nitre 2013

14. jún 2013 - Mons. Viliam Judák vysvätil piatich nových diakonov v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma.

58 Photos

Kňazská vysviacka v Nitre 2013

15. jún 2013 - Mons. Viliam Judák vysvätil štyroch diakonov za kňazov. Troch pre službu v diecéze a jedného piaristu.

10 Photos

Veni Sancte 2013

25. sep. 2013 - Slávnostné otvorenie akademického roku 2013/2014 - Veni Sancte

9 Photos

Púť na Velehrad

11.-13. okt. 2013 - Putovali sme na Velehrad na 9. púť bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska. Už po niekoľkýkrát sme navštívili aj farnosť Kunovice.

30 Photos

Obliečka druhákov

17. okt. 2013 - Generálny vikár Mons. Peter Brodek požehnal bratom druhákom nové reverendy.

22 Photos

Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov

9. dec. 2013 - Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov v Kaplnke sv. Gorazda

33 Photos

Kandidatúra žilinských bohoslovcov

22. dec. 2013 - štyria bohoslovci Žilinskej diecézy prijali kandidatúru posvätného stavu diakonátu a kňazstva

47 Photos

Akolytát a lektorát v Žiline 2014

15. máj 2014 - V Žilinskej katedrále prijali siedmi bohoslovci službu akolytátu a šiesti bohoslovci službu lektorátu.

37 Photos

Púť do Šaštína 2014

8. máj 2014 - Púť kňazov a bohoslovcov k Sedembolestnej do Šaštína.

8 Photos

Deň otvorených dverí 2014

10. máj 2014 - Deň otvorených dverí v našom kňazskom seminári.

33 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera v Rajci

11. máj 2014 - V nedeľu Dobrého Pastiera žilinskí bohoslovci navštívili farnosť Rajec.

22 Photos

Nedeľa Dobrého Pastiera vo Veľkých Chlievanoch

11. máj 2014 - Nitrianski bohoslovci v nedeľu Dobrého Pastiera navštívili farnosť Veľké Chlievany.
(Foto: Anna Paulechová)

30 Photos

Lektorát a akolytát v Nitre

15. máj 2014 - Generálny vikár Mons. Peter Brodek udelil siedmim bohoslovcom ministérium lektorátu a štyrom bohoslovcom ministérium akolytátu.

28 Photos

Te Deum 2014

12. jún 2014 - slávnostné Te Deum v katedrále na ukončenie akademického roku 2013/2014.

47 Photos

Veni Sancte 2014

24. september 2014 - sa uskutočnilo v Katedrále svätého Emeráme v Nitre slávnostné Veni Sancte.

30 Photos

Obliečka 2014

29. september 2014 - na slávnosť posviacky seminárskej kaplnky požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom.

14 Photos

1. turnus Veľké Rovné

Fotografie z miništrantských táborov 2014, 1.turnus Veľké Rovné.

74 Photos

2. turnus Veľké Rovné

Fotogaléria z Miništrantských táborov 2014, 2. turnus Veľké Rovné

146 Photos

1. turnus Poluvsie

Fotogaléria z Miništrantských táborov 2014, 1. turnus Poluvsie

107 Photos

2. turnus Zubák

Fotogaléria z Miništranstských táborov 2014, 2. turnus Zubák

146 Photos

DOD tábory

9 Photos

kandidatúra 2014

20 Photos

DOD 2015

22 Photos

Akolytát NR

12 Photos

Akolytát ZA

12 Photos

Veni Sancte 2015

13 Photos

Obliečka 2015

11 Photos

dod tabory 2015

29 Photos

Vysviacky - Žilina 2015

Diakonská a kňazská vysviacka v žilinskej diecéze 2015

42 Photos

NDP Žitavany 2016

10 Photos

NDP Čadca 2016

16 Photos

DOD

17 Photos

Veni Sancte 2016

12 Photos

Obliecka 2016

25 Photos

Tábory 2016

100 Photos

DOD2017

18 Photos

Noví lektori 2017

23 Photos

Nemšová 2017

14 Photos

Noví akolyti 2017

17 Photos

Veni Sancte 2017

21 Photos

Obliečka 2017

33 Photos

DOD2018

13 Photos

Božie Telo 2018

18 Photos

Veni Sancte 2018

13 Photos