Fotogaléria

Obliečka bratov druhákov

7. okt 2010 - Obliečka bratov druhákov na sviatok Ružencovej Panny Márie

Celoslovenský liturgický deň

11. okt 2010 - Celoslovenský liturgický deň s témou: 20. výročie založenia a vydávania časopisu Liturgia

Deň otvorených dverí MINFA 2010

20. nov 2010 - Deň otvorených dverí MINFA 2010 - Seminár navštívilo takmer sto miništrantov.

Nedeľa Krista Kráľa

21. nov 2010 - Nedeľa Krista Kráľa

Vigília za každý počatý ľudský život

27. nov 2010 - Vigília za každý počatý ľudský život s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Mariánska akadémia

8. dec 2010 - Mariánska akadémia

Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov

8. dec 2010 - Prijatie bohoslovcov piateho ročníka Nitrianskej diecézy medzi kandidátov posvätného stavu - diakonátu a kňazstva

Kandidatúra žilinských bohoslovcov

26. dec 2010 - Kandidatúra žilinských bohoslovcov pred prijatím posvätného stavu diakonátu a kňazstva v Katedrále Najsvätejšej Trojici v Žiline

Lyžovačka v Terchovej

Udeľovanie ministéria akolytátu

5. máj 2011 - Nitrianski bohoslovci pred koncom štvrtého ročníka prijali službu akolytov.

Nedeľa Dobrého Pastiera vo Višňovom

V Nedeľu Dobrého Pastiera navštívili žilinskí bohoslovci farnosť Višňové.

Deň otvorených dverí

Te Deum a promócie

Veni Sancte

21. sep. 2011 - Slávnostná svätá omše v katedrále, pri ktorej sme prosili o požehnanie od Pána a pomoc Ducha Svätého na nasledujúci akademický rok 2011/2012.

Sv. Emerám - slávnosť

22. sep. 2011 - Slávnostná sv. omša z príležitosti titulu katedrály - sv. Emeráma, biskupa a mučeníka.

Slávnosť obliečky

6. okt. 2011 - Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec požahnal siedmim spolubratom druhého ročíka reverendy.

Púť na Velehrad

7. - 9. okt. 2011 - Ôsmy ročník púte bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad.

Požehnanie reverend

11. okt. 2011 - Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis požehnal reverendy seminaristom 2. ročníka Žilinskej diecézy.

Vešpery - nedeľa Krista Kráľa

20. nov. 2011 - Spievané vešpery v Katedrále sv. Emeráma v Nitre v nedeľu Krista Kráľa.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu

21. nov. 2011 - Výročie posviacky Katedrály - Baziliky sv. Emeráma v Nitre.

Kandidatúra a mariánska akadémia

8. dec. 2011 - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Bohoslovci piateho ročníka sa stali kandidátmi posvätného stavu diakonátu a kňazstva a štvrtáci pripravili mariánsku akadémiu.

Oslany

19. feb. 2012 - V Oslanoch sme oslávili 120. výročie narodenia nitrianskeho biskupa Mons. Dr. Eduarda Nécseya.

Obnova liturgického priestoru

3. marec 2012 - Kaplnka dostane \"nový šat\"... Aj bohoslovci pridali ruku k dielu.

Veľkonočné trojdnie v katedrále 2012

5. apríl 2012 - Slávenie Veľkonočného Trojdnia v katedrále. Počas vigílie Pánovho zmŕtvychvstania sedem katechumenov prijalo iniciačné sviatosti.

Deň otvorených dverí 2012

28. apríl 2012 - Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Nedeľa Dobrého Pastiera - Klokočina

30. apríl 2012 - Na Nedeľu Dobrého Pastiera nitriansky bohoslovci navštívili Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina.

Nedeľa Dobrého Pastiera - Oščadnica

30. apríl 2012 - Na Nedeľu Dobrého Pastiera žilinskí bohoslovci navštívili Farnosť Oščadnica.

Celoslovenské stretnutie bohoslovcov

1. máj 2012 - Bohoslovci Slovenska putovali do starobylej Nitry.

Akolytát a lektorát 2012

16. - 17. máj - Bohoslovci tretieho ročníka boli ustanovení do služby lektorátu a štvrtáci do šlužby akolytátu.

Diakonská vysviacka v Žiline 2012

22. jún 2012 - Diakonská vysviacka v Žiline

Kňazská vysviacka v Žiline 2012

23. jún 2012 - Kňazská vysviacka vo Farskom kostole Sdembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčinoch

Kňazská vysviacka v Nitre 2012

16. jún 2012 - Piati diakoni nitrianskej diecézy prijali kňazské svätenie

Veni sancte 2012

19. sep. 2012 - Slávnostná sv. omša s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Mariánom Chovancom na úvod akademického roku 2012/2013 a imatrikulácia prvákov.

Púť do Blatnohradu

7. okt. 2012 - Púť do Blatnohradu v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda.

Výročie posviacky seminárnej kaplnky

29. sep. 2012 - V našom seminárnom spoločenstve sme slávili 17. výročie posviacky našej Kaplnky sv. Gorazda.

Obliečka žilinských bohoslovcov

2. okt. 2012 - Mons. Tomáš Galis požehnal svojim bohoslovcov z druhého ročníka reverendy.

Posviacka nového oltára a požehnanie reverend

5. okt. 2012 - Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil nový oltár v seminárnej kaplnke a požehnal reverendy druhákom.

5. výročie vzniku Žilinskej diecézy

14. feb. 2013 - Žilinská diecéza slávila 5. výročie svojho vzniku. Slávnosti predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Nedeľa Dobrého Pastiera - Nitrianska Blatnica

21. apr. 2013 - Na 4. veľkonočnú nedeľu - Nedeľa Dobrého Pastiera - nitrianski bohoslovci zavítali do farnosti Nitrianska Blatnica.

Nedeľa Dobrého Pastiera - Konská

21. apr. 2013 - Bohoslovci Žilinskej diecézy v Nedeľu Dobrého Pastiera navštívili farnosť Konská.

Udeľovanie ministérií v Žiline

9. máj 2013 - Otec biskup udelil siedmim tretiakom ministérium (službu) lektorátu a trom štvrtákom akolytátu.

Udeľovanie ministérií v Nitre

9. máj 2013 - Generálny vikár nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek udelil tretiakom službu lektorátu a štvrtákom službu akolytátu.

Turíce - vysluhovanie sviatosti birmovania

19. máj 2013 - Vysluhovanie sviatosti birmovania na Turíce v Katedrále sv. Emeráma

Menovanie nových kanonikov

25. mája 2013 - Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup menoval nových kanonikov kapituly.

Stretnutie s prefektom Kongregácie pre klérus v Žiline

6. jún 2013 - Stretnutie s prefektom Kongregácie pre klérus kardinálom Maurom Piacenzom v Žiline na Vlčincoch.

Celoslovenské stretnutie bohoslovcov v Badíne

7. jún 2013 - Celoslovenské stretnutie bohoslovcov v Badíne, sv. omša s kardinálom Maurom Piacenzom.

Kňazská a diakonská vysviacka v Žiline 2013

15. jún 2013 - Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch sa konala kňazská a diakonská vysviacka.

Diakonská vysviacka v Nitre 2013

14. jún 2013 - Mons. Viliam Judák vysvätil piatich nových diakonov v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma.

Kňazská vysviacka v Nitre 2013

15. jún 2013 - Mons. Viliam Judák vysvätil štyroch diakonov za kňazov. Troch pre službu v diecéze a jedného piaristu.

Veni Sancte 2013

25. sep. 2013 - Slávnostné otvorenie akademického roku 2013/2014 - Veni Sancte

Púť na Velehrad

11.-13. okt. 2013 - Putovali sme na Velehrad na 9. púť bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska. Už po niekoľkýkrát sme navštívili aj farnosť Kunovice.

Obliečka druhákov

17. okt. 2013 - Generálny vikár Mons. Peter Brodek požehnal bratom druhákom nové reverendy.

Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov

9. dec. 2013 - Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov v Kaplnke sv. Gorazda

Kandidatúra žilinských bohoslovcov

22. dec. 2013 - štyria bohoslovci Žilinskej diecézy prijali kandidatúru posvätného stavu diakonátu a kňazstva

Akolytát a lektorát v Žiline 2014

15. máj 2014 - V Žilinskej katedrále prijali siedmi bohoslovci službu akolytátu a šiesti bohoslovci službu lektorátu.

Púť do Šaštína 2014

8. máj 2014 - Púť kňazov a bohoslovcov k Sedembolestnej do Šaštína.

Deň otvorených dverí 2014

10. máj 2014 - Deň otvorených dverí v našom kňazskom seminári.

Nedeľa Dobrého Pastiera v Rajci

11. máj 2014 - V nedeľu Dobrého Pastiera žilinskí bohoslovci navštívili farnosť Rajec.

Nedeľa Dobrého Pastiera vo Veľkých Chlievanoch

11. máj 2014 - Nitrianski bohoslovci v nedeľu Dobrého Pastiera navštívili farnosť Veľké Chlievany. <br>(Foto: Anna Paulechová)

Lektorát a akolytát v Nitre

15. máj 2014 - Generálny vikár Mons. Peter Brodek udelil siedmim bohoslovcom ministérium lektorátu a štyrom bohoslovcom ministérium akolytátu.

Te Deum 2014

12. jún 2014 - slávnostné Te Deum v katedrále na ukončenie akademického roku 2013/2014.

Vysviacky v Žiline 2014

Veni Sancte 2014

24. september 2014 - sa uskutočnilo v Katedrále svätého Emeráme v Nitre slávnostné Veni Sancte.

Obliečka 2014

29. september 2014 - na slávnosť posviacky seminárskej kaplnky požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom.

1. turnus Veľké Rovné

Fotografie z miništrantských táborov 2014, 1.turnus Veľké Rovné.

2. turnus Veľké Rovné

Fotogaléria z Miništrantských táborov 2014, 2. turnus Veľké Rovné

1. turnus Poluvsie

Fotogaléria z Miništrantských táborov 2014, 1. turnus Poluvsie

2. turnus Zubák

Fotogaléria z Miništranstských táborov 2014, 2. turnus Zubák

DOD tábory

kandidatúra 2014

DOD 2015

Akolytát NR

Akolytát ZA

Veni Sancte 2015

Obliečka 2015

1. turnus Zliechov 2015

2. turnus Zliechov 2015

dod tabory 2015

Vysviacky - Žilina 2015

Diakonská a kňazská vysviacka v žilinskej diecéze 2015

Kandidatúra Nitra 2015

Lektorát február 2016

Púť do Ríma 2016

NDP Žitavany 2016

NDP Čadca 2016

DOD

Veni Sancte 2016

Obliecka 2016

Tábory 2016

Kandidatúra 2016

Obetovanie Pana 2017

DOD2017

Noví lektori 2017

Dobrý Pastier 2017

Púť do Mariazellu 2017

Nemšová 2017

Hokejbalový turnaj 2017

Noví akolyti 2017

Výlet na bicykloch 2017

Veni Sancte 2017

Výročie posviacky 2017

Obliečka 2017

Krista kráľa 2017

DODMiništranti2017

Duchovné cvičenia 2017

Krížová cesta 2018

DOD2018

Dobrý Pastier 2018

Božie Telo 2018

Veni Sancte 2018

Nová adoračná kaplnka