Novokňazi 2016 – 2006

2016

1. Daniel Balej
2. Jozef Hlavina
3. Tomáš Pavlík
4. Samuel Sojčák
5. Pavol Stanko
6. Anton Štefánek

 Tablo 2016

2015

1. Július Andruško
2. František Hronský
3. Dominik Galis
4. Jozef Kocifaj
5. Michal Meliš
6. Martin Mičovský
7. Ľuboš Mihálka
8. Michal Svatený

Tablo 2015

2014

1. Miroslav Hosťovecký
2. Juraj Klinko
3. Jozef Kocifaj
4. Juraj Musil
5. Peter Nečeda
6. Jozef Plutinský
7. Tomáš Šandrik

Tablo 2014

2013

1. Marek Adamkovič
2. Peter Becík
3. Pavol Ďurana
4. Lukáš Franek
5. Tomáš Gračka
6. Lukáš Kutiš
7. Rastislav Najdek

Tablo absolventov v roku 2013

2012

1. Martin Danišek
2. Andrej Filin
3. Ondrej Kovaľ
4. Zdenko Králik
5. Jozef Lazový
6. Lukáš Ložek
7. Peter Minár
8. Martin Vitek

Tablo absolventov v roku 2012

2011

1. Pavol Berka
2. Anton Ďatelinka
3. Martin Hruška
4. Miroslav Klobučník
5. Miroslav Šidlo
6. Michal Šrank
7. Anton Žovic

Tablo absolventov v roku 2011

2010

1. Jozef Blahovec
2. Anton Grznár
3. Miroslav Hložný
4. Ondrej Kellner
5. Marek Mucha
6. Viliam Zemančík
7. Michal Orolín – absolvent

2009

1. Ľubomír Majtán
2. Michal Melišík
3. Peter Mlyniský
4. Dušan Pecko
5. Luboš Kováč SchP
6. Martin Pavúk MSC

2008

1. Miroslav Cimerák
2. Ondrej Gašica
3. Jozef Šimún

2007

1. Jaroslav Dekan
2. Ľubomír Matúška
3. Martin Švancár
4. Štefan Vančo
5. Tomáš Zelenák
6. Andrej Václav – absolvent

2006

1. Miloš Hlucháň
2. Peter Mariak
3. Peter Mihálik
4. František Mikuláš
5. Daniek Šedík
6. Peter Valaský