Predstavení

 

 
rektor seminára a moderátor štúdia Mons. ThLic. Marián Dragúň  e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
vicerektor – ekonóm Mgr. Miroslav Šidlo e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
prefekt PSLic. Mgr. Roman Titze e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
špirituáli Mgr. Miroslav Hafera e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
  Mgr. Slavomír Trnka e-mail 037/772 1758 (ústredňa)

aktualizované pre akademický rok 2018/2019