Predstavení

rektor seminára a moderátor štúdia Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
vicerektor – ekonóm Mgr. Miroslav Šidlo e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
prefekt PSLic. Mgr. Roman Titze e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
špirituáli Mgr. Miroslav Hafera e-mail 037/772 1758 (ústredňa)
Mgr. Slavomír Trnka e-mail 037/772 1758 (ústredňa)

aktualizované pre akademický rok 2017/2018