Služby v seminári

Hlavný duktor: Peter Juan Pablo Bako Žilinský ceremoniár: Miroslav Crkoň
Hlavný viceduktor: Dominik Ondriaš Nitriansky ceremoniár: Michal Peťovský
Duktor a pedel pre VI. ročník: Dalibor Vavro
Duktor a pedel pre V. ročník: Marek Sedlár
Duktor a pedel pre IV. ročník: Jaroslav Šmehil
Duktor a pedel pre III. ročník: Jakub Melo
Duktor pre II. ročník: Matúš Sýkora Pedel pre II. ročník: Tomáš Bárta
Duktor pre I. ročník: Róbert Holečka Pedel pre I. ročník: Štefan Lašo
Viceduktor pre I. ročník: Sebastián Kavecký
Vedúci schóly: Martin Maliniak
Športový referent: Dmitrij Olšovský, Milan Čavrk
Kronikár: Sebastián Kavecký, Tomáš Barta
Infirmarista: Andrej Krekáč, Dávid Valachovič, Juraj Kováč, Jozef Kopáč
Zvonár a poštár: Zdenko Mravec
Aranžér: Michal Beňo, Roman Špaček
Fotograf: Jozef Harvánek
Kultúrny referent
a zvukový technik:
Lukáš Behan, Branislav Duhár
Tlačiareň
a počítačové stredisko:
Štefan Lašo
Správca webovej stránky: Miloš Kadaš
Časopis Gorazd: Lukáš Urbaník, Marek Sopko, Jozef Harvánek, Jozef Biely
Kuchynka: Dávid Valachovič (infirm.), Radoslav Lenčéš (I.posch.), Branislav Valkovič (II.posch.)
Správa auta: Jaroslav Šmehil, Jozef Biely
Údržba kávovarov: Lukáš Behan, Michal Beňo

(aktualizované pre akademický rok 2016/2017)