Služby v seminári

Hlavný duktor: Jozef Biely Žilinský ceremoniár: Jaroslav Šmehil
Hlavný viceduktor: Róbert Holečka Nitriansky ceremoniár: Andrej Šimonek
Duktor a pedel pre VI. ročník: Michal Zajac
Duktor a pedel pre V. ročník: Andrej Šimonek
Duktor a pedel pre IV. ročník: Martin Maliniak
Duktor a pedel pre III. ročník: Tomáš Barta
Duktor pre II. ročník: Lukáš Urbaník Pedel pre II. ročník: Roman Špaček
Duktor pre I. ročník: Martin Sedláček Pedel pre I. ročník: Matúš Mažgut
Viceduktor pre I. ročník: Andrej Krekáč
Vedúci schóly: Martin Maliniak
Športový referent: Milan Čavrk, Adam Štefanec
Kronikár: Tomáš Barta, Juraj Kováč
Infirmarista: Dominik Stašek, Dominik Cabadaj, Lukáš Frank, Marcel Mišurec
Zvonár: Radoslav Lenčéš
Poštár: Dávid Valachovič
Aranžér: Mikuláš Šurín
Fotograf: Štefan Lašo
Kultúrny referent
a zvukový technik:
Lukáš Behan, Branislav Duhár
Tlačiareň
a počítačové stredisko:
Michal Rudinec
Správca webovej stránky: Miloš Kadaš
Časopis Gorazd: Lukáš Urbaník, Marek Sopko, Patrik Lenčéš, Július Nemček
Kuchynka: Ľubomír Bednár (I.posch.), Zdenko Mravec (II.posch.)
Správa auta: Martin Maliniak
Údržba kávovarov: Dmitrij Olšovský, Jozef Kopáč

(aktualizované pre akademický rok 2017/2018)