Služby v seminári

 
 
Hlavný duktor: Martin Maliniak Žilinský ceremoniár: Lukáš Urbaník
Hlavný viceduktor: Július Nemček Nitriansky ceremoniár: Martin Sedláček
 
 
Duktor a pedel pre VI. ročník: Andrej Šimonek
Duktor a pedel pre V. ročník: Martin Maliniak
Duktor a pedel pre IV. ročník: Tomáš Barta
Duktor pre III. ročník: Milan Čavrk Pedel pre III. ročník: Štefan Lašo
Duktor pre II. ročník: Miloš Kadaš Pedel pre II. ročník: Matúš Mažgut
Duktor pre I. ročník: Lukáš Behan Pedel pre I. ročník: Jakub Galmiš
Viceduktor pre I. ročník: Dmitrij Olšovský
 
 
Vedúci schóly: Zdenko Mravec
Športový referent: Adam Štefanec, Ľubomír Bednár
Kronikár: Tomáš Barta, Peter Krkoš
Infirmarista: Dominik Stašek, Martin Ligač, Juraj Kováč, Peter Sovík
Zvonár: Matúš Mažgut
Poštár: Lukáš Frank
Aranžér: Dominik Cabadaj
Fotograf: Štefan Lašo
Kultúrny referent: Mikuláš Šurín
Zvukový technik: Branislav Duhár, Michal Kubinec
Tlačiareň
a počítačové stredisko:
Michal Rudinec, Marek Gazdík
Správca webovej stránky: Miloš Kadaš, Tomáš Rudinský
Časopis Gorazd: Dominik Tisovský, Ľubomír Bednár, Michal Rudinec, Lukáš Frank
Kuchynka: František Galis (I.posch.), Branislav Valkovič (II.posch.)
Správa auta: Milan Čavrk, Marcel Mišurec
Údržba kávovarov: Jozef Kopáč, Dávid Valachovič
Servis filtračných zariadení: Roman Špaček
Technický správca: Radoslav Lenčéš

(aktualizované pre akademický rok 2018/2019)