Univerzita tretieho veku – pozastavené prednášky

UPOZORŇUJEME, ŽE PREDNÁŠKY UTV SA V KŇAZSKOM SEMINÁRI SV. GORAZDA NEBUDÚ KONAŤ AŽ DO ODVOLANIA Z DÔVODU PRIJATÝCH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ V ZÁUJME ZABRÁNENIA ŠÍRENIU VÍRUSU.

Ďakujeme za pochopenie.