Dňa 8.10.2018 sa v dopoludňajších hodinách konalo v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda zasadnutie Rady pre klérus KBS.

Comments Komentuj »

Nová adoračná kaplnkaNa prvý piatok v mesiaci október pribudla v našom kňazskom seminári nová adoračná kaplnka. Pri rannej svätej omši ju slávnostne požehnal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Nová kaplnka je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi, patrónovi povolaní. Pri tejto svätej omši naši dvaja splubratia Patrik a Július prijali kandidatúru a verejne potvrdili svoje odhodlanie stať sa Kristovými kňazmi. Kaplnka je súčasťou nových priestorov, v ktorých prebieha výučba na teologickej fakulte. Autorom portrétu bl. Titusa Zemana je akademický maliar Jozef Dobiš.

Foto: Štefan Lašo

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Pavol ZahatlanV týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý rektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Comments Komentuj »

Veni Sancte 2018Dňa 26. septembra sa v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po slávnostnej sv. omši sme sa presunuli do auly nášho seminára, kde boli prijatí bratia prváci na akademickú pôdu fakulty. Pri tejto príležitosti predniesol slávnostný príhovor dekan fakulty ThDr. Ing. Vladimír Turzo, PhD. Popri imatrikulácií prvákov sme boli svedkami uvedenia Mons. Mariána Dragúňa do funkcie rektora Kňazského seminára sv. Gorazda. Novému rektorovi vyprosujeme hojnosť Božích milostí vo vykonávaní jeho služby.

Foto: Marek Mucha

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dňa 29. septembra 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, uskutoční Diecézne stretnutie miništrantov. Hosťom bude prof. MUDr. Vladimír Krčméry, lekár, ktorý pomáha v tých najchudobnejších krajinách sveta. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na plagáte.

Diecézne stretnutie miništrantov

Comments Komentuj »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]

•   Termíny zápisov 2018/2019 [PDF verzia]

 

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011

Na konci tohto akademického roku 16. júna v Žilinskej diecéze príjmu diakonské svätenie dvaja seminaristi a kňazské svätenie jeden diakon. V Nitrianskej diecéze prijme 15. júna diakonské svätenie jeden seminarista a 16. júna príjmu piati diakoni kňazské svätenie. Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Čítať ďalej »

Comments Komentuj »

Božie Telo 2018Veriaci mesta Nitry zaplnili v nedeľu 3. júna Svätoplukovo námestie. Svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s nitrianskymi kňazmi. Po svätej omši sa konala eucharistická procesia ulicami mesta. Ukončená bola požehnaním pri kaplnke sv. Michala.  Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.

 

 

Foto: Štefan Lašo

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Najsvätejšia TrojicaNedeľa Najsvätejšej Trojice patrila našim rodinám a zamestnancom seminára. Spoločne strávený deň sme zakončili ďakovným koncertom, ktorý pripravili seminaristi ako poďakovanie za starostlivosť a duchovnú aj hmotnú podporu.

 

 

Foto: Štefan Lašo

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 24. mája 2018, počas večere, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Čítať ďalej »

Comments Komentuj »