V utorok 20. novembra sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnila prezentácia dvoch kníh. Prvou prezentovanou publikáciou je kniha od autorov M. Lauka a R. Letza s názvom Hlas Slovenska. Druhá publikácia je z pier autorov M. Šidla, M. Kotrasa a J. Klinka s názvom Trpiaci svedkovia viery. Z tejto akcie prinášame niekoľko záberov.

 

Foto: Marek Mucha

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

V pondelok 5. novembra 2018 sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda konali prvé Dišputy pod hradom. Diskusný večer, ktorého cieľom je reflektovať aktuálne spoločenské témy navštívilo 70 záujemcov. Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha, Ivan Šulík, otvoril tému Kresťan a spoločnosť krátkym úvodom o potrebe angažovanosti kresťanov v spoločnosti. Pred blížiacimi komunálnymi voľbami sa nevyhol ani politike a vlastnostiam, ktoré by kresťanskému politikovi nemali chýbať. Nasledovala diskusia a publikum reagovalo viacerými podnetnými otázkami. Po jej skončení bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom dišputy v malých skupinkách pokračovali ďalej. Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda, plánujú v diskusiách pravidelne pokračovať a pozvať ďalších zaujímavých hostí.  

Diskusiou sprevádzal: Martin Záruba

Foto: Marek Mucha  

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom úvodného večera bude morálny teológ a riaditeľ Spolku sv. Vojtecha – Ivan Šulík. V diskusii na tému Kresťan a spoločnosť sa bude hovoriť o potrebe angažovania kresťanov v spoločnosti, aktuálne  – o postoji kresťanov ku voľbám. Čo robiť, ak nemám koho voliť? Je vôbec potrebné ísť ku voľbám? Cieľom diskusných večerov, ktoré budú organizované pravidelne, je reflektovať aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Prvé Dišputy pod hradom sa uskutočnia zajtra, v pondelok 5.11.2018 o 17:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. 

Comments Komentuj »

V piatok 27. októbra 2018 sme si spolu s veriacimi pripomenuli tretie výročie smrti J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svätú omšu za zomrelého kardinála celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Svätá omša bola obetovaná nielen za zomrelého kardinála, ale aj za kňazov a bohoslovcov pôsobiacich na území Nitrianskej diecézy, ktorí boli prenasledovaní počas časov neslobody. V homílii nitriansky biskup hovoril o vydávaní svedectva o Kristovi zo strany prenasledovaných. Po svätej omši bola odhalená pamätná tabuľa umiestnená na priečelí katedrály, na ktorej sú napísané mená deväťdesiatich siedmych prenasledovaných kňazov a bohoslovcov, vrátane J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Obradu požehnania predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tejto pietnej spomienky Vám prinášame niekoľko fotografií a video, ktoré nájdete v linku pod článkom. 

VIDEO TU

Foto a video: Miroslav Lyko

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dňa 25. októbra 2018 bolo udelené ministérium lektorátu bratom tretiakom. Novými lektormi sú: Branislav Duhár, Jozef Kopáč, Juraj Kováč, Štefan Lašo, Radoslav Lenčéš, Roman Špaček, Mikuláš Šurín a Dávid Valachovič. Zároveň pri svätej omši, ktorú celebroval Mons. Marek Hriadeľ, generálny vikár Žilinskej diecézy, požehnal reverendy bratom druhákom, ktorí si v tento deň po prvýkrát obliekli klerický odev. Z tejto udalosti Vám prinášame aj zopár fotografií, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii pod článkom.

Foto: Marek Mucha

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

V piatok 26. októbra 2018 sa v nitrianskej Katedrále-Bazilike sv. Emeráma uskutoční o 17:00 spomienková slávnosť pri príležitosti 3. výročia úmrtia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca spojená so svätou omšou. Po svätej omši bude odhalená pamätná tabuľa venovaná kardinálovi Korcovi i ďalším prenasledovaným kňazom diecézy. 

Čítať ďalej »

Comments Komentuj »

Dňa 21. októbra 2018 sa v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe požehnal úsek Svätojakubskej cesty vedúci cez Nitriansku diecézu. Úsek požehnal veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo.  Okrem Svätojakubksej cesty veľprepošt požehnal aj pamätnú tabuľu, bedekre, kredenciály i pútnikov, ktorí do mesta pod Zoborom doputovali z Topolčianok pod vedením Castora Sanchéza.

Comments Komentuj »

Dňa 21.10.2018 v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre sme sa spolu s farníkmi z farnosti Nitra-Klokočina modlili za nové duchovné povolania.

Comments Komentuj »

V sobotu 20.októbra sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára. 

Comments Komentuj »

V týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý vicerektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mgr.Štefan Maják.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Comments Komentuj »