Kandidatúra 2016Dňa 8. decembra 2016, na Slávnosť Nepoškrvrneného počatia Panny Márie, prijali šiesti bohoslovci kandidatúru diakonátu a kňazstva. Sú to: Peter Juan Pablo Bako, Miroslav Crkoň, Dominik Ondriaš, Michal Peťovský, Marek Sedlár a Michal Zajac. Počas  svätej omše, ktorú celebroval nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek, verejne prejavili záujem o prijatie sviatosti posvätného stavu. Pán vikár im pri tejto príležitosti požehnal liturgie hodín, ktoré budú od tejto chvíle používať. Modlime sa aj my za našich kanditátov, aby s Božou pomocou dokázali plniť jeho vôľu.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Pozývame Vás na koncert adventnej duchovnej hudby, ktorý sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 o 19:00 hod. v znovuobnovenej barokovej kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre (v budove veľkého seminára).
Účinkujú:
Adriana Banásová – soprán
Barbora Kolářová – flauta
Vladimír Kopec – čembalo
Spevácky zbor Psallite Deo

Program:
Bach, Zipoli, Gounod, Jenkins, Bellini, Kopec a i.

Vstupné je dobrovoľné.
Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na koncert adventnej duchovnej hudby

Comments Komentuj »

Požehnanie adventného vencaNový Liturgický rok začína Adventným obdobím, ktoré je časom očakávania príchodu Božieho Syna. Toto očakávanie, sprevádzané hlbokou vnútornou prípravou, nám pripomína aj adventný veniec. V našej Kaplnke sv. Gorazda ho dnes ráno, na Prvú adventnú nedeľu, požehnal rektor kňazského seminára, Mons. Pavol Zahatlan. Z tohto obradu vám ponúkame zopár fotiek.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Slávnostné vešpery Na slávnosť Krista Kráľa, dňa 20.11.2016, predsedal Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy slávnostným vešperám v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma. Z tejto slávnosti vám ponúkame niekoľko fotografií.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Ahojte miništranti!

Aj tento rok vás pozývame do nášho seminára sv. Gorazda v Nitre na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 3. – 4. decembra 2016.

Prihlásiť sa môžete do 30. novembra 2016 v sekcii Miništranti.

Tešíme sa na vás :).

dod-ksnr-2016

Comments Komentuj »

Duchovná obnova miništrantovPočas víkendu v dňoch 22. – 23.10.2016 sa v priestoroch kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre zúčastnilo tohto podujatia 32 miništrantov, zväčša z územia Nitrianskej diecézy. Miništranti strávili príjemný čas spolu s bohoslovcami formou priateľských rozhovorov, športu a spoločenských hier a mohli tak nazrieť do života bohoslovcov a dozvedieť sa viac o formácii v seminári. Celé stretnutie bolo obohatené prednáškami, ktoré si pripravil vdp. Peter Valaský, kňaz poverený pastoráciou miništrantov v diecéze,  ktorý sa prihovoril na témy: duchovný život, povolanie a služba miništrantov vo farnosti. Ďakujeme všetkým miništrantom, ktorí si prišli vykonať duchovnú obnovu a vyprosujeme im požehnanie a potrebné milosti pri ich službe i do celého života.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Výročie posciackyDňa 29. septembra sme slávili výročie posviacky kaplnky sv. Gorazda tu v Kňazskom seminári. Zároveň pri tejto slávnosti  generálny vikár Mons. Peter Brodek požehnal reverendy bratom druhákom. 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Spolu s vami sa počas akademického roka chceme v katedrále spoločne modliť za kňazov, seminaristov a za nové duchové povolania. Adorácia na tento úmysel sa bude konať vždy v nedeľu o 17:30 a po jej skončení o 18:00 budú nasledovať slávnostné spievané vešpery. Pozývame Vás na modlitbu, aby sme čím viacerí prosili Pána o nové duchovné povolania.

Spoločná modlitba za kňazov, seminaristov a nové duchovné povolania

 

Comments Komentuj »

V dňoch 22.-23. októbra 2016 sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre duchovná obnova pre miništrantov starších ako 15 rokov. V rámci obnovy bude možné nahliadnúť do duchovného aj športového programu bohoslovcov. Taktiež sa uskutočnia zaujímavé prednášky. Všetkých miništrantov srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
Duchovná obnova pre Miništrantov

Comments Komentuj »

Veni Sancte 2016

Dňa 21. septembra sa  v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre  uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal žilinský biskup  J. Ex. Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »