Slávnostné vešpery Na slávnosť Krista Kráľa, dňa 20.11.2016, predsedal Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy slávnostným vešperám v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma. Z tejto slávnosti vám ponúkame niekoľko fotografií.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Ahojte miništranti!

Aj tento rok vás pozývame do nášho seminára sv. Gorazda v Nitre na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 3. – 4. decembra 2016.

Prihlásiť sa môžete do 30. novembra 2016 v sekcii Miništranti.

Tešíme sa na vás :).

dod-ksnr-2016

Comments Komentuj »

Duchovná obnova miništrantovPočas víkendu v dňoch 22. – 23.10.2016 sa v priestoroch kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre zúčastnilo tohto podujatia 32 miništrantov, zväčša z územia Nitrianskej diecézy. Miništranti strávili príjemný čas spolu s bohoslovcami formou priateľských rozhovorov, športu a spoločenských hier a mohli tak nazrieť do života bohoslovcov a dozvedieť sa viac o formácii v seminári. Celé stretnutie bolo obohatené prednáškami, ktoré si pripravil vdp. Peter Valaský, kňaz poverený pastoráciou miništrantov v diecéze,  ktorý sa prihovoril na témy: duchovný život, povolanie a služba miništrantov vo farnosti. Ďakujeme všetkým miništrantom, ktorí si prišli vykonať duchovnú obnovu a vyprosujeme im požehnanie a potrebné milosti pri ich službe i do celého života.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Výročie posciackyDňa 29. septembra sme slávili výročie posviacky kaplnky sv. Gorazda tu v Kňazskom seminári. Zároveň pri tejto slávnosti  generálny vikár Mons. Peter Brodek požehnal reverendy bratom druhákom. 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Spolu s vami sa počas akademického roka chceme v katedrále spoločne modliť za kňazov, seminaristov a za nové duchové povolania. Adorácia na tento úmysel sa bude konať vždy v nedeľu o 17:30 a po jej skončení o 18:00 budú nasledovať slávnostné spievané vešpery. Pozývame Vás na modlitbu, aby sme čím viacerí prosili Pána o nové duchovné povolania.

Spoločná modlitba za kňazov, seminaristov a nové duchovné povolania

 

Comments Komentuj »

V dňoch 22.-23. októbra 2016 sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre duchovná obnova pre miništrantov starších ako 15 rokov. V rámci obnovy bude možné nahliadnúť do duchovného aj športového programu bohoslovcov. Taktiež sa uskutočnia zaujímavé prednášky. Všetkých miništrantov srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
Duchovná obnova pre Miništrantov

Comments Komentuj »

Veni Sancte 2016

Dňa 21. septembra sa  v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre  uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal žilinský biskup  J. Ex. Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

zapis

Dôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:

•   Terminy zápisov 2016 [PDF verzia]

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011

Na konci tohto akademického roku 10. a 11. júna chcú v Žilinskej diecéze prijať diakonské svätenie piati seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni. V Nitrianskej diecéze chcú 17. a 18. júna prijať diakonské svätenie šiesti seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni. Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Comments Komentuj »

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krviVeriaci mesta Nitry zaplnili v nedeľu 29. mája Svätoplukovo námestie. Svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s nitrianskymi kňazmi. V homílii otec biskup upozornil veriacich na potrebu kráčať s Kristom, aby to, čoho je procesia obrazom, sme aj v srdci prežívali a odovzdávali druhým. Pri tejto príležitosti vyzdvihol aj príklad obetavej služby nedávno zosnulej sr. Veroniky Ráckovej, SSpS, ktorá zahynula na misiách v Južnom Sudáne. Po svätej omši sa konala eucharistická procesia ulicami mesta. Ukončená bola požehnaním pri kaplnke sv. Michala. Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.  

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »