Akolytát kandidátov trvalého diakonátu

V piatok 7. decembra 2018 v Kaplnke sv. Gorazda, v priestoroch kňazského seminára, prijali z rúk Mons. Petra Brodeka, generálneho vikára Nitrianskej diecézy, ministérium akolytátu. Do ich novej služby im vyprosujeme veľa Božích milostí!