Duchovná obnova pre starších miništrantov

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu pre starších miništrantov, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.11.-1.12.2019. Duchovná obnova je určená pre miništrantov od 15 rokov.   

Registrácia účastníkov začne v sobotu o 10:00 v žltej budove seminára. Svätá omša bude o 11:00  v kaplnke sv. Gorazda. Po obede s predstavenými a bohoslovcami sa Vám prihovorí otec špirituál. Po prednáške si budete môcť vybrať z viacerých možností, ako prežiť čas v modlitbe a stíšení sa.
V nedeľu sa zúčastníme ranných chvál, sv. omše v katedrále, modlitby dňa a spoločného obedu.
Všetci sa na Vás srdečne tešíme!

Prihlasovací formulár nájdete v sekcii Miništranti.