Human Life International

Na začiatku pôstneho obdobia nás v seminári navštívili Shenan Boquet a Francesco Giordano z prolife organizácie Human Life International, ktorí nám krátkosti predstavili túto organizáciu a stručne priblížili aj jej činnosť, ktorá sa zameriava na šírenie kultúry života v dnešnom svete.