Kandidatúra žilinských bohoslovcov

V nedeľu 6. januára 2018 na slávnosť Zjavenia Pána prijali v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline naši spolubratia kandidatúru diakonátu a kňazstva. Kanditatúru prijali: Martin Maliniak, Lukáš Urbaník, Petr Both a Lovro Volf.  Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Všetkým kandidátom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.