Mariánska akadémia

Dňa 8. decembra 2018 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili ju bohoslovci zo štvrého ročníka. Slávnostnú prednášku na tému „Mariánska črta kňazskej spirituality“ predniesol  Mgr. Róbert Horka, PhD.

Mariánska akadémia