Štvrté dišputy pod hradom

V utorok 5. marca 2019 sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo štvrté stretnutie z cyklu dišpút. Tentokrát bol našim hosťom  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Spolu sme sa zamýšľali   nad problematikou s názvom Migranti a bezdomovci: Útočníci na náš pokoj, alebo ,,bol som pocestný a prichýlili ste ma.“  Po skončení boli všetci prítomní pozvaní na pripravené malé občerstvenie.

Foto: Štefan Lašo