Zasadnutie Rady pre klérus KBS

Dňa 8.10.2018 sa v dopoludňajších hodinách konalo v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda zasadnutie Rady pre klérus KBS.