Životné jubileum

V týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý vicerektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mgr.Štefan Maják.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.