Akademický kalendár 2017/2018

ZIMNÝ SEMESTER: 1.9.2017 – 17.2.2018 Slávnostné otvorenie akademického roka – Aula UK:
25.9.2017 o 11.00 (pondelok)

Veni Sancte: 27.9.2017 9.30 (streda)
Výučba: 25.9.2017 – 22.12.2017 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 2.1.2018 – 16.2.2018 (7 týždňov)

Vianočná liturgická prax: 24.12.2017 – 6.1.2018

LETNÝ SEMESTER: 19.2.2018 – 31.8.2018

Výučba: 19.2.2018 – 18.5.2018 (13 týždňov); 6. ročník do 4.5.2018
Skúškové obdobie: 21.5.2018 – 30.6.2018 (6 týždňov)

Veľkonočná liturgická prax: 26.3.2018 – 2.4.2018 Diakonská prax: 1.7.2018 – 31.8.2018

Te Deum a promócie: 14.6.2018 9.30, 11.00  (štvrtok)

štátna skúška – magisterské štúdium:
filozofia pedagogika 6. ročník DŠ – ped., kat. 5. EŠ
21.6.2018 20.6.2018 1.6.2018 31.5.2018 1.6.2018

Odovzdanie diplomovej práce: do 13. 4. 2018
Odovzdanie záverečnej práce DPŠ: do 30. 4. 2018
Prijímacie skúšky: I. a II. stupeň: 19.6.2018 (utorok), III. stupeň: 22.6.2018 (piatok)