Akademický kalendár 2016/2017

ZIMNÝ SEMESTER: 1.9.2016 – 17.2.2017 Slávnostné otvorenie akademického roka – Aula UK:
19.9.2016 o 11.00 (pondelok)

Veni Sancte: 21.9.2016 9.30 (streda)
Výučba: 19.9.2016 – 16.12.2016 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 2.1.2017 – 17.2.2017 (7 týždňov)

Vianočná liturgická prax: 24.12.2016 – 6.1.2017

LETNÝ SEMESTER: 20.2.2017 – 31.8.2017

Výučba: 20.2.2017 – 26.5.2017 (13 týždňov); 6. ročník do 5.5.2017, 5. ročník do 19.5.2017
Skúškové obdobie: 29.5.2017 – 30.6.2017 (5 týždňov)

Veľkonočná liturgická prax: 10.4.2017 – 17.4.2017 Diakonská prax: 1.7.2017 – 31.8.2017

Te Deum a promócie: 13.6.2017 9.30, 11.00  (Utorok)

štátna skúška – magisterské štúdium:
filozofia pedagogika 6. ročník DŠ – ped., kat. 5. EŠ
22.6.2017 21.6.2017 2.6.2017 21.6.2017 1.6.2017

Odovzdanie diplomovej práce: do 19. 4. 2017
Odovzdanie záverečnej práce DPŠ: do 30. 4. 2017
Prijímacie skúšky: I. a II. stupeň: 14.6.2017 (streda)