Akademický kalendár 2018/2019

ZIMNÝ SEMESTER: 1.9.2018 – 16.2.2019 Slávnostné otvorenie akademického roka – Aula UK:
24.9.2018 o 11.00 (pondelok)

Veni Sancte: 26.9.2018 9.30 (streda)
Výučba: 24.9.2018 – 22.12.2018 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 2.1.2019 – 16.2.2019 (7 týždňov)

Vianočná liturgická prax: 24.12.2018 – 6.1.2019

LETNÝ SEMESTER: 18.2.2019 – 31.8.2019

Výučba: 18.2.2019 – 18.5.2019 (12 týždňov); 6. ročník do 3.5.2019
Skúškové obdobie: 20.5.2019 – 29.6.2019 (6 týždňov)

Veľkonočná liturgická prax: 15.4.2019 – 22.4.2019 Diakonská prax: 1.7.2019 – 31.8.2019

Te Deum a promócie: 12.6.2019 9.30, 11.00  (streda)

štátna skúška – magisterské štúdium:
filozofia pedagogika 6. ročník 5. EŠ
21.6.2019 19.6.2019 3.6.2019 3.6.2019

Odovzdanie diplomovej práce: do 15. 4. 2019
Odovzdanie záverečnej práce DPŠ: do 30. 4. 2019
Prijímacie skúšky: I. a II. stupeň: 18.6.2019 (utorok), III. stupeň: 21.6.2019 (piatok)