Informácie pre uchádzačov o štúdium

logo-RKCMBF_UK

Vážený záujemcovia o štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dávame vám do pozornosti stránku s detailnými informáciami ohľadom študijných programov a požiadaviek na prijatie na akademický rok 2016 – 2017.

https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/