Katedry a vyučujúci

1. Katedra filozofie
2. Katedra biblických vied
3. Katedra dogmatickej teológie
4. Katedra morálnej teológie
5. Katedra kánonického práva
6. Katedra cirkevných dejín
7. Katedra pastorálnej teológie
8. Katedra katechetiky a pedagogiky
9. Katedra liturgiky