Katedra biblických vied

Vedúci katedry:

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Predmety:

úvod do Svätého písma, Starý zákon, Nový zákon, vybrané biblické texty, biblická archeológia, latinčina, hebrejčina, biblická gréčtina, staroslovienčina

Učitelia (NR):

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. e-mail
Mgr. Róbert Horka, PhD. e-mail
PhDr. Pavel Žebrák e-mail
ThLic. Jozef Šoška e-mail