Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre - tel. 037/ 772 17 58

Katedra dogmatickej teológie

Back to Top