Katedra kánonického práva

Vedúci katedry:

JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD., poverený vedením katedry

Predmety:

kánonické právo, kancelaristika; sociálnoprávna ochrana detí a mládeže, rodinné právo, právne formy cirkevných a neziskových organizácií, základy práva

Učitelia (NR):

ICDr. Michal Rajec, PhD. e-mail
ICDr. Marek Virág, PhD. e-mail