Katedra liturgiky

Vedúci katedry:

doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Predmety:

dejiny liturgie, princípy liturgie, teológia liturgie, liturgické knihy, liturgický rok, liturgia posvätenia času, liturgia sviatostí, liturgia Eucharistie, pastorálna liturgika, liturgika, liturgický spev, seminár z pastorálnej liturgiky, seminár liturgický priestor, gregoriánsky chorál

Učitelia:

ThDr. Štefan Vallo, PhD. e-mail
ThLic. Anton Ďatelinka e-mail
Mgr. Vladimír Kopec e-mail