Prihlášky do kňazského seminára a na štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2020/2021 študijný program:

KATOLÍCKA TEOLÓGIA –  magisterské štúdium  – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe,  dennej formy.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2020.
PDF ikonaBližšie informácie