Univerzita tretieho veku

Teologický inštitút pri Kňazskom seminári v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave
Vám oznamuje, že v akademickom roku 2017/2018 otvoril ďalší ročník štúdia Univerzity tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Otvárame študijný odbor: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva

Štúdium trvá 3 roky a podmienkou pre prijatie je maturita. Poplatok za jeden akademický rok je 65,- €. Po absolvovaní štúdia Univerzita Tretieho veku v Bratislave vydá absolventovi osvedčenie.

Prihlášky treba poslať na študijné oddelenie na adresu:
Teologický inštitút v Nitre
Študijné oddelenie
Samova 14
949 01 Nitra

Ďalšie informácie môžete získať na študijnom oddelení TI na tel. čísle: 0910 842 384

Harmonogram v akademickom roku 2017/2018:

Vedúci ročníka: ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Dátum Téma Prednáša 13.30-15.45
20.10.2017 Eschatológia – náuka o posledných veciach ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.
27.10.2017 Interpretácia vybraných textov Zjavenia apoštola Jána I. Prof. ThDr. P.Farkaš,PhD.
24.11.2017 Interpretácia vybraných textov Zjavenia apoštola Jána II. Prof. ThDr. P. Farkaš,PhD.
1.12.2017 Identita Božieho dieťaťa Mgr. S. Trnka
26.1.2018 Knižnice z historického pohľadu (prednáška spojená s návštevou Diecéznej knižnice v Nitre). PaedDr. Helena Gabčovác
9.2.2018 Latinčina ako jazyk Katolíckej cirkvi a vzdelancov. PaedDr. Helena Gabčová
23.2.2018 Symbolická reč liturgie – 1 časť ThLic. A. Ďatelinka
2.3.2018 Vnútorná sloboda Mgr. M. Hafera
16.3.2018 Symbolická reč liturgie – 2 časť ThLic. A. Ďatelinka
6.4.2018 Odpustenie Mgr. M. Hafera
20.4.2018 Rehoľné rády z hľadiska ich kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho poslania v historickom slede PaedDr. Helena Gabčová
4.5.2018 Duchovný boj Mgr. S. Trnka
18.5.2018 Konzultácie ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.