Univerzita tretieho veku

Teologický inštitút pri Kňazskom seminári v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave
Vám oznamuje, že v akademickom roku 2018/2019 otvoril ďalší ročník štúdia Univerzity tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Otvárame študijný odbor: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva

Štúdium trvá 3 roky a podmienkou pre prijatie je maturita. Poplatok za jeden akademický rok je 65,- €. Po absolvovaní štúdia Univerzita Tretieho veku v Bratislave vydá absolventovi osvedčenie.

Prihlášky treba poslať na študijné oddelenie na adresu:
Teologický inštitút v Nitre
Študijné oddelenie
Samova 14
949 01 Nitra

Ďalšie informácie môžete získať na študijnom oddelení TI na tel. čísle: 0910 842 384

Harmonogram v akademickom roku 2018/2019:

Vedúci ročníka: PSLic. Mgr. Roman Titze

Dátum Téma Prednáša 13.30-15.45
26.10.2018 Vzťahová väzba a niektoré jej dôsledky PSLic. Mgr. Roman Titze
9.11.2018 Božie telo Mgr. Slavomír Trnka
23.11.2018 Pôst Mgr. Slavomír Trnka
7.12.2018 Tajomstvo vtelenia Mgr. Miroslav Hafera
22.2.2019 Božie čítanie (Lectio Divina) Mgr. Róbert Horka, PhD.
8.3.2019 Kresťanský výklad žalmov Mgr. Róbert Horka, PhD.
22.3.2019 Interpretácia vybraných textov zo synoptických evanjelií – 1. časť prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
5.4.2019 Tajomstvo vykúpenia Mgr. Miroslav Hafera
26.4.2019 Interpretácia vybraných textov zo synoptických evanjelií – 2. časť prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
10.5.2019 Viera Cirkvi slávená v liturgii – 1 časť ThLic. Anton Ďatelinka
17.5.2019 Viera Cirkvi slávená v liturgii – 2 časť ThLic. Anton Ďatelinka
24.5.2019 5 jazykov lásky PSLic. Mgr. Roman Titze