Miništranti

Z dôvodu naplnenia kapacít prihlasovanie na DOD je ukončené.
Ďakujeme za pochopenie.

Emailový kontak: tabor@ksnr.sk