Miništranti

Prihlasovací formulár pre mladších miništrantov bol odstránení z dôvodu naplnenia kapacít.
Ďakujeme

Emailový kontakt: tabor@ksnr.sk