Miništranti

Prihlasovanie na DOD Miništrantské tábory je už ukončené.
Tešíme sa na vás :).

Emailový kontak: tabor@ksnr.sk