Miništranti

Prihlasovanie na miništrantské tábory je ukončené z dôvodu naplnenia kapacít.
Ďakujeme

Emailový kontakt: tabor@ksnr.sk