Tábory – kontakt

Kontaktné údaje

Kňazský seminár sv. Gorazda  |  GORAZD n.f.

Samova 14  |  949 01  Nitra

www.ksnr.sk/tabor  |  e-mail: tabor@ksnr.sk  |  tel. : 0910 842 444
facebook.com/ministrantske.tabory

 

Číslo účtu

Gorazd, n. f.: 20008501/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK94 6500 0000 0000 2000 8501

BIC: POBNSKBA  |  Variabilný symbol: 20142014